„Bylo provedeno zejména ohledání místa činu, dále bylo zajištěno velké množství stop a zpracovány znalecké posudky a odborná vyjádření. Z opatřených důkazů vyplynulo, že ve skladu bylo uloženo větší než povolené množství a navíc na místech, které k tomu nebyly určené,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Muniční sklad explodoval v Bílině 15. září 2020. Po téměř dvou letech od výbuchu teď GIBS zveřejnil detailní zprávu k příčinám. Už na jaře kvůli explozi obvinila inspekce dva bývalé vysoce postavené policejní pyrotechniky, kteří za sklad odpovídali. „Ze své funkce řádně nedbali na své povinnosti. Z nedbalosti měli zapříčinit stav, kdy osoby v okolních objektech byly vystaveny zvýšenému nebezpečí,“ zmínila teď v detailnějším rozboru výbuchu Nguyenová. Protiprávního jednání se měli vedoucí pracovníci dopustit zejména tím, že nechali sklad užívat v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. V případě odsouzení hrozí oběma až pětileté vězení a zákaz činnosti.

Pyrotechnická policejní skupina měla sklad pro uložení zajištěných výbušnin pronajatý v areálu soukromé firmy v období od 9. února 2012 do 15. září 2020. Po explozi se už do podniku na okraji Bíliny nevrátili. A to i na podnět vedení města Bíliny, které do výbuchu ani netušilo, že něco podobného je na území města.

Po explozi v muničním skladu v Bílině bylo celé okolí uzavřeno
Sklad munice v Bílině se dařilo dobře tajit před městem, hasiči i místní policií

K explozi došlo v polovině září v roce 2020 na okraji Bíliny ve směru na Teplice. Hořet tady začal sklad policejních pyrotechniků, kteří si sem ukládali zadrženou munici. Než přijeli na místo hasiči, podzemní kryt explodoval. Kusy krytu se rozlétly po okolí. Vjezdy do města od Teplic byly uzavřeny, na místo zamířily hasičské jednotky ze širokého okolí. Paralelně probíhala také evakuace lidí z okolí. Vyklizená byla sklárna v Chudeřicích a evakuováni lidé z dalších firem v areálu. Bylo velkým štěstím, že se nikomu nic nestalo.

Na explozi v Bílině už nikdy nezapomene Michal Železný. Od smrti ho tam tehdy dělilo pár metrů. „Kousek ode mne dopadlo asi půlmetrové železné íčko. Stejně jako další předměty to přiletělo k nám do firmy střechou. Nechci vůbec pomýšlet na to, že mě to málem trefilo. Jedna z věcí dokonce vypadala jako taková malá rezavá raketa. Nakonec si pro to všechno přijela policie,“ vylíčil tehdy na místě Deníku mladík.