Přestože se snažila dostát svým závazkům, její výdaje značně převyšovaly její příjmy, čehož si byla dobře vědoma. Nakonec už „kolotoč" splátek a nových půjček nezvládala a musela požádat o oddlužení. Pokud případ skončí u soudu, mohl by jí být v krajním případě uložen až pětiletý trest vězení. (re)