Ze školy na školu se přestupovalo, pokud se rodina přestěhovala. Nebo dítě něco provedlo. S otevřenou pusou jsme se dívali na americké filmy, kde rodiče děti do elitních škol zapisovali hned po narození. A kde za ně museli platit…

Situace je dnes jiná i u nás. Existuje řada soukromých škol a i ty státní se zaměřují na různé dovednosti a talenty. Na výběr jsou různé sportovní, jazykové nebo matematické školy. Rodiče neváhají ratolesti vozit do školy i několik desítek kilometrů. Jak vybrat tu nejvhodnější, tu nejlepší?

V časopisech a novinách se pravidelně zveřejňují různé žebříčky těch „nej“ základních škol. Hodnocení jsou často subjektivní a neexistují objektivní pravidla, jak školy seřadit podle obecně platných kritérií. Taková kritéria totiž neexistují. Dobrá rada? Zůstat nohama na zemi, neočekávat nemožné a zvážit vlastní finanční možnosti.

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova
Školám chybí tabulková místa pro potřebné pracovníky

Musíme si uvědomit, co od školy očekáváme. To platí především u nejmenších školáků na prvním stupni. Starší děti dřív nebo později projeví své nadání a studijní schopnosti a rodič se může při výběru školy lépe orientovat.

Důležité je uvědomit si finanční možnosti rodiny. Opravdu jen zlomek rodin můžou platit drahé soukromé školy. Na druhé straně přibývají ty státní, kde si je možné za rozšířenou výuku jazyků nebo jiné extra služby vcelku rozumně zaplatit.

Priority

Chceme, aby dítě umělo skvěle cizí jazyk? Chceme, aby se vzdělávalo v alternativní instituci? Nebo prostě „někam“ začalo chodit a pak uvidíme? Mějme na paměti blaho dítěte a nesnažme se realizovat vlastní ambice. Dítě musí být klidné a spokojené.

Pokud nechceme o škole moc přemýšlet, snad vás uspokojí, že zdravý vývoj je dobré zachovávat sociální vazby. Není proto chybou pokračovat po mateřské škole se spolužáky na navazujícím prvním stupni místní školy. Na změny je čas na druhém stupni. V tomto případě zápisem výběr školy končí.

Pokud chceme školu s rozšířenou výukou jazyků nebo sportovním zaměřením apod., hledáme podle zvoleného zaměření. Je dobré dát na doporučení rodičů, jejichž potomci vybranou školu navštěvují. Doporučená škola nikdy není ta nejlepší pro všechny, ale vyhneme se alespoň nejnepříjemnějším překvapením.

Druhým krokem po výběru školy je její návštěva. Dny otevřených dveří nebo konzultace s pedagogy jsou samozřejmostí. Jana H. má dvě dcery, které navštěvovali soukromou anglickou školku. Chtěla, aby v dalším vzdělávání pokračovaly na české státní škole. Zároveň se bála, že dcery ztratí skvělou angličtinu. Našla proto státní školu, která spolupracuje se školou soukromou a má rozšířenou výuku v angličtině.

„Holky mají dopoledne o pár hodin angličtiny navíc. Po obědě mají ještě některé předměty v angličtině. Mají školu dýl než jiné děti, ale má to tak celá třída, takže jim to nepřipadá divné,“ říká Jana. Za angličtinu navíc se platí, ale je to podstatně méně než v čistě soukromých nebo zahraničních školách.

Saša školí učitele po celém Česku
Školy potřebují více respektu a spolupráce, tvrdí Saša Dobrovolná

Pokud chceme školu alternativní, je dobré se rozhodnout, jaký směr je pro naše dítě nejlepší. Někteří rodiče to zkouší už v předškolním zařízení, jiní hledají „něco jiné“ až po zkušenosti s klasickou státní školkou. Montessori, waldorfské a jiné alternativní školy nabízí různé modely, se kterými je opravdu vhodné se blíž seznámit. Nestačí si vygooglit, co to je. Navíc zde přichází v potaz finance. Většina z těchto škol se platí.

Umět jazyky

Tou poslední možností jsou zahraniční školy – soukromé nebo s dotací od Ministerstva školství. Jsou britské, americké, německé… Prvním kritériem je jazyk, ve kterém chceme, aby dítě studovalo. Pak samozřejmě finance. Školné se pohybuje od několik tisíc až přes padesát tisíc korun měsíčně.

Placených zahraničních škol je hlavně ve velkých městech opravdu hodně. Při této volbě je se musíme se školou seznámit a zjistit její úspěšnost ve formě statistik úspěšných absolventů, kteří pokračovali na kvalitních českých nebo zahraničních školách.

Petra K. pracovala dlouhá léta jako lektorka angličtiny, ale vlastní dceru učit nechtěla. Hledala proto školu, kde by se její dcera naučila anglicky od rodilých mluvčích.

„Nejdřív jsem školy hledala na internetu, některé mi doporučili známí. Pak jsem se jela do tří podívat na den otevřených dveří. Nakonec jsem do té „vítězné“ vzala dceru, abych viděla, zda se jí taky líbí. Dcera je introvert, potřebovala se trochu rozkoukat. Přesvědčil mě přístup učitelů. I když jim téměř nerozuměla, navázali s ní přirozenou komunikaci.“

Členové týmu hry Valorant během tréninku probírají taktiku a analyzují zápasy, které už odehráli
Matkou šampiona aneb Esport má budoucnost

Přesto je nutné neopomenout jeden důležitý aspekt. Výuka probíhá v cizím jazyce a na češtinu moc hodin nezbývá. Dítě pak může mít potíže s přestupem do české školy nejen kvůli nedostatečným hodinám českého jazyka. Slovní zásoba v jednotlivých předmětech pokulhává a pořád ještě žijeme v zemi, kde se peníze a úspěch často neodpouští. Může se snadno stát, že čeští spolužáci nebo učitelé pak budou „toho ze soukromé školy“ vnímat nelibě.

Ať už se rozhodneme jakkoliv, neexistuje zaručený recept na výběr té pravé školy. Nebuďme na sebe přísní, neočekávejme příliš velké úspěchy. Konec konců není to atomová věda. Je to jen škola. A při troše štěstí to půjde hladce.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: (pp)