Spolu s výstavním vánočním stromem to byl v krátké době druhý dar, jímž toto prestižní společenství, které sdružuje více jak 25 teplických osobností z řad politiků, manažerů a podnikatelů, na stacionář pamatuje. Ten je součástí Nemocnice Teplice a působí jako samostatná organizační jednotka mimo její areál.

Jeho klienty jsou děti s diagnózou dětská mozková obrna, progresivní svalová dystrofie, poúrazové stavy, vývojové poruchy pohybového ústrojí a kombinované vady.

Tepličtí „lvi“ nejsou ve své snaze pomoci tomuto zařízení osamoceni. „Benefiční akce pořádaná loni společností AutoHypo, kterou zaštítil primátor Jaroslav Kubera, mu vynesla 50 tisíc z celkových 250 milionů korun určených dětem v teplické nemocnici,“ konstatuje Pelíšek. „Podnikatelé tak stacionáři výrazně pomáhají, jako například zprovozněním nové hydromasážní vany, na kterou nám finanční prostředky poskytla a.s. AGC.“ Podle sestry Jany Křížové je hydromasážní vana velmi potřebná. „Při koupeli se prohřejí a uvolní svaly a následná rehabilitace je pro dítě méně nepříjemná a obtížná,“ vysvětluje Křížová.

Stacionář pečuje o 25 klientů ve věku 1 až 6 let, jeho součástí je mateřská škola. Navštěvují ji děti, které by kvůli svému handicapu v běžné mateřské škole mezi zdravými vrstevníky neobstály. „Souběžně byla ve stacionáři v průběhu roku 2007 poskytnuta ambulantní rehabilitační péče 2551 dítěti od narození až po 18 let, z toho 210 ambulantních pacientů navštívilo stacionář prvně,“ konstatuje vrchní sestra Drahuše Feďjuková.

Při příjmu dítěte se stanoví jeho komplexní dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu a vždy jsou respektovány individuální potřeby pacientů. „Jsou k nám přijímáni výhradně na doporučení lékařů specialistů, ortopedů, dětských neurologů a chirurgů,“ zdůrazňuje Feďjuková. Podle ní rok od roku přibývá populace s pohybovými onemocněními. Je to dáno mimo jiné i tím, že se lékařům daří zachránit stále víc nedonošených novorozenců.

„Aby mohlo dojít ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů, je pro ně pravidelná speciální rehabilitační péče nezbytná,“ vysvětluje Feďjuková.