Po měsících postupného poklesu se tak situace na regionálním trhu práce posunula o krůček zpět. Zvýšení nezaměstnanosti je dáno především zvýšením počtu evidovaných na úřadu práce.

V období zimních měsíců jsou některé práce omezeny nebo dokonce pozastaveny. Týká se to například stavebnictví. Sníh a mrazy znemožňují provádění většiny prací.

K poslednímu prosincovému dni loňského roku bylo v evidenci Úřadu práce v Teplicích celkem 7 468 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 352 žen, což představuje 58,3 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Dosažitelných (tzn. že jim žádné okolnosti jako nemoc nebo například rekvalifikace nebrání v nástupu do zaměstnání) uchazečů, bylo 6 959. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 1 506 osob, tj. 20,2 %. Oproti 30.11.2007 (7 249 uchazečů o zaměstnání) se zvýšil celkový počet uchazečů o 219.

Během měsíce prosince 2007 se nově evidovalo na ÚP v Teplicích 749 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 161 uchazečů více než v měsíci listopadu 2007, kdy se nově zaevidovalo 588 uchazečů. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 530 uchazečů o zaměstnání, z nichž 259 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 175 uchazečů a z jiných důvodů 96 uchazečů.

K datu 31.12.2007 evidoval úřad práce 737 volných pracovních míst, na konci listopadu 2007 to bylo 734 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 109 míst, pro vyučené 451, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 129 a pro vysokoškoláky 48. Celkově připadalo na jedno volné pracovní místo v průměru 10,1 uchazečů o zaměstnání.

Bohužel s nabídkou volných pracovních míst příliš nekoresponduje vzdělanostní struktura uchazečů o práci. Stále platí, že přes polovinu evidovaných, konkrétně 3 921 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 354 bylo vyučených, 1 092 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 101 uchazečů bylo vysokoškoláků.

Uchazeči se základním vzděláním jsou rizikovou skupinou evidovaných. Právě kvůli tomu, že pro lidi se základním vzděláním není na trhu práce příliš pracovních příležitostí, zůstávají tito na úřadu práce evidováni dlouho.

Tím se jejich šance na nové uplatnění snižují, ztrácejí pracovní návyky a návrat do pracovního procesu může být obtížný.