Navíc je takové činnosti ani nebaví. Zato s počítačovou myší se dokáží zabavit na dlouhé minuty. Samozřejmě to nelze generalizovat, nicméně tato skutečnost je natolik alarmující, že ji ředitelky mateřských škol nejenom Teplicka označují za nastupující fenomén dnešní doby.

„Rodiče na děti nemají čas a ty se s mnohými základními pojmy a znalostmi seznamují až v mateřské škole,“ říká ředitelka Sluníčka v Krupce Eva Kučerová. Dodává, že řada dětí také špatně mluví. „Doma stráví spoustu času před televizorem, ze kterého se na ně linou jenom samé zvuky a skřeky,“ dodává Kučerová. V mateřském školství působí 30 let, z toho 15 let ve funkci ředitelky.

Přiznává, že tak nelze hovořit o všech dětech, ale těch, kterým se rodiče věnují, je zhruba jedna třetina. Zbývajícím dvěma nahradí výchovné a vzdělávací působení rodičů až školka. Z těchto důvodů musí učitelky využívat služeb počítače s velkou opatrností. „Jakmile by se stal součástí třídy, děti by ráno přišly a první jejich cesta by vedla k počítači,“ upozorňuje Kučerová. Proto se s ním přednostně seznamují děti, které ho doma nemají.

Podle Kučerové přibývá předškoláků, kterým je na základě psychologického vyšetření doporučen odklad školní docházky. Na vině je především špatná výslovnost a omezená slovní zásoba, což souvisí s tím, že s nimi rodiče nekomunikují. Rovněž přibývá dětí, které jsou na první třídu zralé, ale rodiče si jejím odkladem chtějí vyřešit svůj problém.

„Zejména matky, které mají doma ještě jedno mladší dítě, chtějí počkat, až trochu povyroste. Obávají se servisu, který s nástupem dítěte do první třídy je přece jenom komplikovanější,“ potvrzuje ředitelka Pedagogické psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Marie Šťastná.

Podle jejího odborného názoru je snaha rodičů tak zvaně „prodoužit“ synovi či dcerce dětství kontraproduktivní. „Je to nezdravý zásah do vývoje dítěte. Jestliže je na první třídu zralé, odklad jeho vývoj zarazí,“ upozorňuje Šťastná.

Pro rodiče předškoláků připravila Pedagogicko psychologická poradna v Teplicích počítačový produkt, jehož výstupy jsou laikovi srozumitelné. Rodiče z nich sami vyvodí, zda jejich dítě je pro první třídu zralé. Zároveň by se měli zamyslet nad oblastmi, které se u jejich dítěte jeví jako rizikové.

„Měli by posoudit, jak velké to riziko je, zda se mu dá předejít a jestli není třeba například navštívit odborníka a problém s ním konzultovat,“ upřesňuje Šťastná. Především je ale produkt určen rodičům, kteří jenom váhají a nemají někde oporu v rozhodnutí, zda nechat přirozeně zaškolit dítě v období šesti let je na místě.