Stejně jako v loňském roce i letos bude muset společnost Severočeské vodovody a kanalizace vymáhat pohledávky, které nelze řešit z nejrůznějších důvodů odpojením dodávek pitné vody a odkanalizování, nepopulárním způsobem za pomoci exekutora.
„K vymáhání formou exekuce přistupuje společnost až ve chvíli, kdy selhaly veškeré ostatní prostředky. Exekuce jsou velmi úspěšné a neplatiči bohužel často uhradí i několikanásobek dlužné částky,“ říká ředitel SčVK Ondřej Beneš.
Mluvčí společnosti Iveta Kardianová nabádá, aby si problémoví odbaratelé hlídali především poštu. „V případě, že odběratel dluží platbu za dodanou pitnou vodu nebo za odkanalizování, je na dlužnou částku upozorněn upomínkou. Současně s první upomínkou obdrží i složenku na zaplacení dlužné částky. Pokud částku zákazník ve stanovené lhůtě neuhradí, je mu doručena ještě jedna upomínka s upozorněním na termín ukončení dodávky pitné vody či odkanalizování.
A pozor také na černé odběry. Vodaři stejně jako energetici chystají v letošním roce ostřejší kontroly černých odběrů v teplickémokrese.
„I přes pokles počtu černých odběrů zaznamenaných v minulých letech budeme provádět namátkové četné kontroly oprávněného odběru vody,“ vzkazuje na adresu odběratelů z Teplicka ředitel SčVK.
Vodárenská společnost zaznamenala v roce 2006 18 černých odběrů. Tento počet představuje snížení o více než polovinu oproti počtu z roku 2005, kdy společnost odhalila celkem 37 černých odběrů.