Pevnost byla samostatným vojenským obvodem a měla vlastní soudní pravomoc, tržní právo, kostel, školu a hřbitov.

Pěšák pekařem

Soužití tzv. vojenského a civilního dne bylo pro toto místo typické, neboť vedle vojenské služby vojáci po staletí vykonávali ještě civilní zaměstnání. Například puškař byl zároveň krejčím, voják řezníkem, pěšák pekařem a desátník obuvnickým mistrem.

Přirozeně byla zastoupena též stavebnická řemesla, neboť pevnost musela být udržována v dobrém stavu. K civilním úředníkům patřili farář, učitel, správce proviantu, studniční mistr a do roku 1831 lékař a chirurg, respektive felčar. Určitou dobu tady byla dokonce porodní bába.

Obyvatelé pevnosti se z velké části zásobovali sami potravinami.

Chovali dobytek, který byl na pevnosti ustájen v chlévech a kasematech. Volné plochy využívali k pěstování ovoce a zeleniny. Pod pevností jim patřila pole a louky, které sami obhospodařovali. Své řemeslnické a zemědělské produkty mohli na základě obchodního práva na pevnosti prodávat.

Veškeré osazenstvo pevnosti, vojenské i civilní, podléhalo vrchnímu veliteli, kterému byla pevnost a k ní příslušející oblast svěřena. Ten do roku 1831 podléhal přímo saskému kurfiřtovi, tedy králi, později ministerstvu války.

Život na Königsteinu se řídil předpisy od ranního buzení až po večerku.

Sváteční dny byly většinou výjimečné

Ke svátečním dnům se počítaly především hlavní církevní svátky, tedy Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky. Při nich hrála velice důležitou roli hudebně uzpůsobená evangelická bohoslužba. V 17. století, kdy tu ještě nebyly varhany, hráli vojáci posádky na šalmaje a tzv. dulciany. V roce 1721 nechal velitel von Kyaw na vlastní náklady postavit první varhany.

Občas se našel ale i jiný důvod uniknout běžné všední vojenské rutině. Třeba při příležitosti padesáti let ve službě pozval hrabě zu Solms 13. července 1780 celou posádku, aby s ním slavila.

Tři další důstojníci a osm vojáků, kteří mohli rovněž doložit padesát nebo více služebních let, směli jako „vojáci – oslavenci“ stolovat u zvláštního stolu. Ostatním vojákům velitel věnoval tři sudy piva a kapelu pro obveselení.

Letošní letní akce v pevnosti

KVĚTEN – „V říši kamenů“ – umělecké sympozium na Königsteinu: Po dobu dvou týdnů se vždy šest malířů a sochařů z Čech a Německa bude na Königsteinu – přímo uprostřed “říše kamenů” - umělecky zaobírat a tvořit na téma „kámen“. Návštěvníci budou moci pozorovat práci umělců a jeden den si s nimi i přímo pohovořit. Díla vzniklá v pevnosti budou ve dnech 1. června až 31. října taktéž vystavena přímo v areálu.
Akce se koná od pondělí 10. 5. do pondělí 24. 5.

ČERVEN – „Švédové před Königsteinem“: Švédsko–saský 3. kurfiřtský regiment (z Kamence) a uniformované jednotky z Česka „obsazují“ pevnost v době Třicetileté války (1618 - 1648). (Mj. zde návštěvníci uvidí polní ležení, rekonstrukci bitevních scén a soubojů, pochodová cvičení.)
Akce se koná v sobotu 5. června a v neděli 6. června od 11.00 do 18.00 hodin.

ČERVENEC – Dva dny outdoorových zážitků: Extrémní lezec, fotograf a filmař Heinz Zak z Rakouska překoná na 60 metrů dlouhém laně vstup do pevnosti. Na vyzkoušení bude k dispozici: flying fox, slacklinearea, lezecká stěna ve 3D, lanový park, výstup skalním krbem „Abratzky-Kamin“, zabezpečené slaňování ze zdí pevnosti, koupání a potápění v bazénu o velikosti XXL a mnoho dalšího.
Akce pro děti: hřiště plné dobrodružství, přírodní dílna, zvířátka k pohlazení a jízda na ponících, lampionový průvod, táborák s opékáním těsta.
Pevnost je v tento den, 24. července, otevřena od 9.00 do 22.00 hodin.
Zvláštní vstupné o víkendu 24. a 25. července: dospělí 10 eur, zlevněné vstupné 8 eur, skupiny od 20 osob za normální vstupné.

SRPEN – Studniční slavnost: V srpnu 1589 oznámil důlní mistr Martin Planer dokončení studny, která je svými 152,5 metru nejhlubší studnou v Sasku.
Zábava pro celou rodinu: mj. hornická dechovka z obcí Schlema a Oelsnitz, proutkaři, ukázky hornických dovedností, rozbory vody, soutěže a akce pro děti. A navíc skvělé dobroty z pevnostní restaurace.
Akce se koná v neděli 8. srpna od 10.00 do 18.00 hodin.

Více na: www.festung-koenigstein.de