Stezka pro cyklisty a pěší - soutok Labe a Ploučnice v Děčíně. To je název stavby, s níž se město Děčín ucházelo o vavříny v 9. ročníku celostátní soutěže s názvem Cesty městy. A jako jediný zástupce Ústeckého kraje letos uspělo.

V kategorii liniová řešení získala děčínská stezka druhé místo a finanční prémii 60 tisíc korun. Zástupci Děčína si ocenění převzali ve čtvrtek na slavnostním vyhlášení v Litomyšli.

Větší bezpečnost, zlepšení dopravy…

Do letošního ročníku soutěže Cesty městy mohla být přihlášena dopravní řešení realizovaná v posledních pěti letech, tedy zkolaudovaná k užívání v období 1. 1. 2005 – 31. 5. 2010, zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy.

Děčínská stezka vznikala od září 2005 do prosince 2006 a stála 7 606 000 Kč. Přitom dotace SROP činila 6 36 000 Kč a z rozpočtu města šlo 1 245 000 Kč. Autorem projektu je Ivan Uherčík, Stavoprojekt 91 s. r.o., Ústí nad Labem a zhotovitelem díla Chládek a Tintěra, a. s., Litoměřice.

Údaje pro technicky zaměřené typy

Celková délka vybudované stezky činí 1450 metrů. Šířka mezi obrubami je 3 metry a chodník pro pěší (přístup na nový most) má šířku 2,5 metru. Příčný sklon je 2,5 %, podélný sklon do maximálně 5 %.

Pouze průjezd pod železničním mostem má sklon maximálně 7 %. Pro povrch byl využit asfaltový beton jemnozrnný III a pouze pod novým mostem kvůli velkému množství podzemních sítí je na část stezky použita dlažba bez zkosených hran. Součástí stezky jsou tři mostní objekty, veřejné osvětlení a v místech s větším převýšením je umístěno zábradlí.

Co je cílem v Evropě unikátní soutěže?

Cílem soutěže, která se koná pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP a jejím generálním partnerem je společnost Škoda Auto, je upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech, propagovat a ocenit kvalitní a šetrná dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty.

Dále je snahou tohoto klání přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch nejzranitelnějších, jimiž jsou chodci a cyklisté. Pořadatel soutěže má také ambice vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích České republiky.

Mezi osm nejúspěšnějších realizovaných projektů rozdělila nadace letos celkem 400 tisíc korun a další věcné ceny v hodnotě více než 100 tisíc. Devátého ročníku účastnilo 39 dopravních řešení ze všech krajů ČR.

„Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě unikátní svým zaměřením, rozsahem i tradicí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila již celkem 206 dopravních projektů a 54 z nich ocenila. Za celou devítiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství udělila finanční odměny v hodnotě více než 2,7 milionu korun. Čtvrteční vyhlášení výsledků je navíc jednou ze zahajovacích akcí Evropského týdne mobility v ČR,“ uvádí koordinátor soutěže Radek Patrný z Nadace Partnerství.

9. ročník Cesty městy – přehled ocenění

KATEGORIE BODOVÁ ŘEŠENÍ:
1. místo – III/310 14 Písečná - okružní křižovatka (Pardubický kraj), finanční prémie 80 000 Kč
Zvláštní cena ministra dopravy – Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu, v ul. E. Pittera - České Budějovice (Jihočeský kraj), finanční prémie 50 000 Kč
Zvláštní cena časopisu Moderní obec– Okružní křižovatka na sil. III/28719 Jenišovice a Komunikace, zpevněné plochy a veřejná zeleň v centru obce Jenišovice (Liberecký kraj), roční předplatné některého z titulů nakladatelství Economia

KATEGORIE LINIOVÁ ŘEŠENÍ:
1. místo – Cyklistická doprava na Opavsku a budování cyklistických pruhů v Opavě (Moravskoslezský kraj), finanční prémie 80 000 Kč
2. místo – Stezka pro cyklisty a pěší - soutok Labe a Ploučnice v Děčíně (Ústecký kraj), finanční prémie 60 000 Kč
Zvláštní cena společnosti 3M Česko – Rekonstrukce komunikací Velkého čtverce, Nový Bydžov (Královéhradecký kraj), radar se signalizací okamžité rychlosti
Zvláštní cena společnosti Škoda Auto – Smíšená komunikace pro cyklisty a chodce v Uničově, ulice Pionýrů (Olomoucký kraj), finanční prémie 50 tisíc Kč

KATEGORIE PLOŠNÁ ŘEŠENÍ:
1. místo – Funkční a dopravní řešení veřejných ploch a komunikací v Městské památkové zóně Napajedla (Zlínský kraj), finanční prémie 80 tisíc Kč

Triumf za přestavbu křižovatky

Vítězství v kategorii bodová řešení a 80 tisíc korun získala obec Písečná v okrese Ústí nad Orlicí za přestavbu křižovatky v centru obce na malou okružní.

„Jedná se o vyvážené, citlivé a komplexní uspořádání významného veřejného prostoru v centru obce. Ocenili jsme zejména jasné vymezení ploch pro automobilovou dopravu a parkování, což pomohlo zvýraznit prostor pro pěší a cyklisty,“ popisuje předseda hodnotící poroty Jan Mužík z Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT.

Zvláštní cenu ministra dopravy a 50 tisíc korun získaly České Budějovice, zvláštní cenu časopisu Moderní obec získaly Jenišovice v okrese Jablonec nad Nisou.

V kategorii liniová řešení zvítězila a prémii 80 tisíc obdržela Opava za vybudování samostatných cyklistických pruhů na frekventovaných komunikacích města.

„V Opavě nás zaujala především snaha vést cyklisty v prostoru pozemní komunikace, což vedlo zároveň ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu,“ říká člen hodnotící komise Ladislav Cvrkal, dopravní odborník z 3M Česko.

U liniových řešení je nejvíc ocenění

Kromě druhého místa, které spolu s finanční prémií 60 tisíc korun obsadila Děčín za výstavbu vnitroměstské stezky pro pěší a cyklisty, si v této kategorii Zvláštní cenu společnosti 3M Česko ve formě signalizačního radaru odnesl Nový Bydžov, zvláštní cenu generálního partnera a 50 tisíc korun získal Uničov.

V kategorii plošných řešení (prémie 80 tisíc korun) zvítězila Napajedla, a to díky rozsáhlé regeneraci dopravních a funkčních ploch v městské památkové zóně.