Podeváté a také poprvé. To jsou velká lákadla pro všechny milovníky dobrého vína z Moravy, z Čech i odjinud. Dnes totiž startuje v Litoměřicích 9. ročník přehlídky Vinařské Litoměřice.

Poprvé, kromě Domu kultury, v prostorách zrekonstruovaného gotického hradu, jenž je s Domem kultury propojen.

A navíc poprvé je tento vinařský festival třídenní, přičemž ve čtvrtek a v pátek budou mít možnost její návštěvníci vína ochutnávat až do 20 hodin. Těšit se mohou i na zajímavé přednášky právě v konferenční části hradu, v němž kdysi pobýval i císař Karel IV. Co byste měli o tomto objektu vědět?

Styl hradu vzbuzuje smíšené pocity

Názory jsou rozličné. Starobylé torzo hradu zásadně kontrastuje s velmi moderně vybaveným interiérem, což na některé lidi může působit nepříjemným dojmem, jiní ale naopak takový kontrast chválí. Je pravda, že co se týče vnitřních prostor hradu, středověkou atmosféru hrad rozhodně nenavozuje, což by mohli někteří památkáři napadat.

Autoři projektu ale samotný interiér nijak významně nenarušili, neboť to, co se jim dostalo do rukou, už samo o sobě historickou hodnotu nemělo. Z původního hradu se totiž dochovaly jenom zdi.

Rekonstrukce gotického hradu Litoměřic se uskutečnila v době od 1. ledna 2007 a 28. února 2011. Celkové náklady, vynaložené na opravy zanedbávané budovy, se vyšplhaly přibližně na částku 160 milionů korun, z níž většinu tvořily dotace Evropské unie. Zbytek, okolo 15 % částky, věnovalo projektu město.

Expozice českého vinařství

Hlavní zájem o zrekonstruovaný gotický hrad přinese především expozice českého vinařství.

Prohlídky budou probíhat vždy s průvodcem, jejich délka se odhaduje na přibližně třicet minut. Během prohlídky si přijdou na své i děti – součástí jsou totiž dvě tematicky založené interaktivní hry.

Zatímco rodiče tedy budou moci obdivovat historii vína od antiky přes středověk až po současnost, jejich ratolesti se mohou oddávat zábavným hrám foukání skla nebo vyhánění špačků z vinice.

Dále se děti určitě zabaví v nápaditě provedeném dětském koutku, kde se mohou vžít do situace slavného Diogena pobývajícího v sudu. Pouze s tou obměnou, že antický bohém jistě neměl k dispozici prolézačky a měkké barevné polštářky.

Dospělejší návštěvníci naopak mohou obdivovat zvětšeniny detailů fotografií souvisejících s pěstováním vína, a zážitkem pro všechny jistě bude hologramový Eda s proslovem „Expozice je jako víno…“

Z historie města se návštěvníci dozvědí okolnosti, za kterých udělil Karel IV. Litoměřicím svahy Radobýlu a právo pěstovat víno. Dále uslyší zajímavé vyprávění o tom, jak se do české kuchyně dostalo pěstování brambor nebo jaké poklady ukrývají neprozkoumané části podzemních Litoměřic.

Historie odhalená v podzemí

Během oprav gotického hradu došlo k narušení plánu rekonstrukcí, když se jeden ze strojů znenadání zřítil pod zem.
Vyšlo najevo, že třináct metrů pod zemí, zhruba na úrovní královské studny, se nacházel doposud neobjevený sklep.

Z prvotního problému se stal přínos, a tak bude sklípek s konstantní teplotou nyní sloužit k pronájmu litoměřickým vinařům. Samotná vinárna, příslušící ke gotickému hradu, se honosí názvem jak jinak než „Hradní vinárna“.

Dále bude hrad využíván především k podnikatelským účelům a nastartování kongresové turistiky. Nabízí totiž velmi moderně zařízený a kvalitně technicky vybavený konferenční sál s kapacitou 200 míst, nebo VIP místnost pro 12 osob s původní kaplí z doby Karla IV. či degustační salonek.

Spolupráce s Domem kultury

Mezi gotickým hradem a Domem kultury již od začátku probíhá vzájemná spolupráce, a co se Vinařských Litoměřic týče, festival je mnohem snáze realizovatelný pro menší místnosti hradu nežli pro rozlehlé prostory Domu kultury.

Pokud jde o možné podnikatelské nárazy mezi plány hradu a Domu kultury, dá se říci, že již tradiční plesová sezona se do hradu přesouvat rozhodně nebude, a to především z důvodů kapacity, neboť prostory hradu jsou nakloněny spíše akcím menšího charakteru. K žádným zásadním narušením podnikání DK tedy nedojde, naopak se dá očekávat, že s otevřením moderních prostor hradu v Litoměřicích přibude zájemců o využití možnosti kongresové turistiky.

Prostory hradu jsou bezbariérové

Objekty jsou navíc bezbariérově propojeny, což jim může zaručit ještě užší spolupráci v případě organizace větších akcí s podporou města.
K životu znovuprobuzený gotický hrad nabízí obyvatelům Litoměřic i blízkých měst zajímavé atrakce.

V této chvíli je aktuálním tématem výstava mapující základní školy a gymnázia regionu. K vidění jsou dobové i současné fotografie škol, ozdobené perličkami z historie a zajímavostí budov. Tato výstava je k vidění v prostorách foyeru v prvním poschodí, kde si tak bude možno zkrátit dlouhou chvíli čekáním například na další prohlídku.

Tam si také návštěvníci mohou všimnout středověké toalety, ke které se váže zábavná historka o pěstování brambor. Postupně se budou samozřejmě výstavy obměňovat.

A tak se i návštěvníci 9. Vinařských Litoměřic mají na co těšit.

Zpracovali M. ŽILKOVÁ, Z. STUDENÁ, IVO CHRÁSTECKÝ

Nenechte si ujít na Vinařských Litoměřicích 2011:

čtvrtek 14. dubna
15.00 – slavnostní zahájení výstavy
17.00 – předání zlatých a stříbrných medailí oceněným vínům a vyhlášení šampióna výstavy
v průběhu celého odpoledne možnost prohlídky gotického hradu – chrámu vína

pátek 15. dubna
výstava se otevírá v 10 hodin a trvá až do 20 hodin
v průběhu odpoledne, konkrétně od 13 do 18 hodin, zasvětí přítomní vinaři zájemce z řad návštěvníků do tajů správné kombinace různých druhů vín se sýry, uzeninami a dalšími druhy potravin
od 16 do 18 hodin proběhne v prostorách gotického hradu seminář Víno a zdraví. Cenné rady zazní od kardiologa MUDr. Milana Šamánka, onkologa MUDr. Jana Žaloudíka, sexuologa Radima Uzla a profesora Richarda Rokyty, specialisty na bolest

sobota 16. dubna
v závěrečný den je výstava veřejnosti přístupná od 10 do 17 hodin
opět jsou připraveny degustace, chybět nebude vystoupení cimbálové muziky Slovácko mladší
také v sobotu je v ceně vstupenky prohlídka gotického hradu