„Náš zámek se během netradiční prohlídky změní v deset učeben, V nich postupně třídy projdou předměty, které děti na konci 19. století povinně studovaly. To proto, aby se mohly – v rámci požadavků doby – co nejlépe zhostit svých budoucích povinností a rolí,“ vysvětlil velkobřezenský kastelán.

Potvrdil, že tedy vůbec není přehnané, když zámek prohlídku ilustruje právě dobovým snímkem, na němž šlechtické děti pomáhají válcovat chodníčky v zámeckém parku. „Dělaly to občas pro zlepšení fyzické kondice. Ale také proto, aby si dokázaly vážit práce těch, kteří se pravidelně starali o panství.“
Děti se v učebnách dozví, jak důležité bylo pro prince a princezny správně se obléci, projdou přísnou výukou jazyků či rodopisu. „Na ten šlechty zvlášť kladly důraz. Vždyť šlo o jejich tradice a kořeny,“ připomněl kastelán.

Do konce týdne už má zámek objednaných zhruba 15 tříd. A asi tak stejný počet se ještě může předem přihlásit. „Ale přihlásit určitě – přijít neobjednáni není možné,“ tvrdí Miloš Musil.

Státní zámek Velké Březno si přitom ani loni a předloni na nezájem škol nemohl stěžovat. „Program opakujeme právě proto, že školáky bavil a my jim jím tedy opět chceme vyjít vstříc. Té šance využívají hlavně školy z Ústí, Děčína a blízkého okolí,“ dodal kastelán.

Prohlídky se budou odehrávat od úterý 21. do pátku 24. června 2011 v čase od 9.00 do 15.00 hodin. A jak již bylo uvedeno, je nutné se předem objednat na telefonních číslech 604 505 323, 47 52 28 331 či e-mailu zamek.velkebrezno @usti.npu.cz – vstupné je 45 korun.