Drážďany jsou proslulé svým bezprostředním vztahem k vědě a výzkumu. Ale nejen přítomnost či průmyslový věk přinesl do města na Labi nové technologie a vynálezy. Již v době Augusta Silného probíhal intenzivní výzkum, jehož výsledkem byl například míšeňský porcelán. To, že i dnes v Drážďanech žijí zvídaví lidé prahnoucí po poznání, dokazují rekordní počty návštěvníků každoroční Drážďanské dlouhé noci vědy. Každoročně využívají tuto jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí výzkumných ústavů, laboratoří a světových vědeckých institutů tisíce návštěvníků.

V letošním roce se již 10. ročník této pravděpodobně největší populárně vědecké události v Německu uskuteční 6. července.

Sixtinská madona

Při práci na Sixtinské madoně neměl Rafael Santi nejspíš ani ponětí, jakou závratnou kariéru tento obraz, a především dva andělé v jeho dolní části, v budoucnosti zažijí. Tyto dvě postavy se na celém světě staly vánočním symbolem a přispívají k šíření slávy drážďanských uměleckých sbírek. V tomto roce vzdávají Drážďany hold 500. výročí vzniku obrazu Sixtinská madona.

Před více než 250 lety získal kurfiřt August III. tento obraz od mnichů z kláštera San Sisto v Piacenze, aby jej mohl prezentovat ve svých uměleckých sbírkách v Drážďanech, kde je dodnes jedním z nejobdivovanějších exponátů. Legendy, kterými je tento obraz opředen, se staly předmětem vědeckého bádání. Výsledky výzkumů jsou veřejnosti zpřístupněny v rámci nové jubilejní výstavy nazvané „Sixtinská madona. Rafaelův kultovní obraz slaví 500 let“, která bude k vidění od 26. května do 28. srpna v galerii Staří mistři.

Připomenutí známých osobností

V centru pozornosti Zemského hlavního města jsou samozřejmě také zdejší významné osobnosti, jelikož ony toto město utvářely a stále utvářejí. Například Muzeum Karla Maye v Radebeulu připomene 100 let od smrti světoznámého spisovatele nebo u příležitosti 80. narozenin Gerharda Richtera zvou Státní umělecké sbírky na výstavu umělcovy sbírky předloh nazvané Atlas.

Atlas výtvarníka Gerharda Richtera

Gerhard Richter je jedním z nejznámějších současných žijících výtvarníků. Proslavil se svými fotorealistickými obrazy i abstraktní tvorbou. V Drážďanech má Richter navíc zvláštní postavení 9. února 1932 se tu narodil. V galerii Albertinum našla řada jeho děl své trvalé místo. U příležitosti oslavy 80. narozenin tohoto umělce pořádají Státní umělecké sbírky v budově Lipsiusbau naproti galerii Albertinum výstavu Richterovy umělecké sbírky předloh ATLAS, která skýtá jedinečný náhled na dosavadní umělcovu tvorbu.

Tisíce motivů

Před zhruba čtyřmi desetiletími začal Richter sbírat, kategorizovat a revidovat náměty pro své malby. Ve složkách a zásuvkách uchovával v šedesátých letech zprvu tyto předlohy svých maleb. Po pěti letech sbírání fotografií, reprodukcí a skic začal předlohy třídit a řadit na kartonových tabulích. Postupně si začal všímat umělecké kvality souborů. V roce 1972 představil zarámované předlohy v Muzeu umění Hedendaagse v Utrechtu, tehdy poprvé pod názvem ATLAS. Od té doby se konvolut rozrostl z 343 na 783 tabulí s více než 8000 motivy.

Stejnojmenná kniha

Sbírka ATLAS tak trvale doprovází, komentuje a rozšiřuje umělecké dílo Gerharda Richtera, který řazením motivů vytváří vlastní pohled na řadu témat a otázek. Richter nereflektuje jen vlastní práci, ale i každodenní svět obrazů, který dokumentuje mnoha tisíci vlastních fotografií. Ke své technice si Richter v roce 1986 poznamenal: „Vidím nespočetné krajiny, fotografuji sotva jednu ze 100 000 a maluji sotva jednu ze 100 vyfotografovaných.“

Všechny nenamalované fotografie skýtají jakoby nekonečný proud námětů pro budoucí práci. Výstavu doprovází i umělcova kniha ATLAS, v níž jsou tyto tabule zobrazeny a vytváří tak další nelineární možnost pohledu na Richterovu tvorbu.

Užitečné informace

10. Drážďanská dlouhá noc vědy
Více na: www.wissenschaftsnacht-dresden.de (DE / EN)

Výstava „Sixtinská madona. Rafaelův kultovní obraz slaví 500 let“

Více na:. www.skd.museum

Výstavy a akce
Více na: www.karl-may-museum.de (DE / CZ)
www.staatskapelle-dresden.de (DE / EN / JP / ZH)

Gerhard Richter. Atlas
Budova Lipsiusbau vchod z promenády Brühlsche Terrasse
Termín: od 4. února do 22. dubna 2012
Otevřeno: 10.00 18.00 hodin, v pondělí zavřeno
Vstupné: 6 / 3,5 €, do 16 let zdarma
Více na: www.skd.museum (DE / EN)

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Richter