Správní centrum římskokatolické církve v regionu je totiž unikátní v tom, že areál, který vyrostl v místě nejstaršího osídlení Litoměřic, je používán i dnes k účelu, k němuž byl vybudován.

„Právě to je na něm unikátní,“ upozornil P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze při středeční prezentaci jedinečné obrazové publikace s názvem Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích. Ta je dílem ing. arch. Karla Kuči, významného autora knih z oblasti historie urbanismu a architektury.

Dómský pahorek, dříve též zvaný Hora sv. Štěpána, je místo, jehož kontinuální osídlení v souvislosti s církevní správou je téměř tisíc let staré. Autor představuje Dómské náměstí v kontextu vývoje města Litoměřice, podrobně informuje o památkách v areálu Dómského náměstí a nechybí ani přehled proboštů litoměřické kapituly a litoměřických biskupů.

Čtenář pozná mimo jiné místa, která nikdy nebyla pro veřejnost zpřístupněna a o jejich zpřístupnění se v současné době ani v horizontu příštích let neuvažuje. Kniha tak nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do míst výhradně určených duchovním osobám.

„Byla to moje první práce, která se zabývala církevními stavbami v Litoměřicích podrobně. Mohl jsem přitom vycházet z celého vývoje Litoměřic, který jsem dělal pro encyklopedii Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Publikace Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích vznikala přibližně dva roky s tím, že jsem rovněž vycházel z existující literatury i z historických prací dr. Jaroslava Macka a jeho syna, včetně stavebně-historických průzkumů a dále z dokumentace, která je uložena na Biskupství litoměřickém a v litoměřickém archivu a muzeu,“ řekl Karel Kuča. Největší prostor zde dostává katedrála sv. Štěpána a biskupská rezidence.

Kniha je podle Stanislava Přibyla jednou z mála publikací, jež mapují historický vývoj na Dómském pahorku. Navazuje na dva šířeji pojaté tituly vydané v posledních letech k 950. výročí litoměřické kapituly a k 350. výročí litoměřické diecéze, jejichž autorem je dr. Jaroslav Macek.

Nyní je k dispozici 500 výtisků této publikace, kterou si mají možnost zájemci zakoupit na recepci úřadu biskupství. Cena jednoho výtisku je 199 Kč.

Náklady na vydání publikace za přispění dotace Ministerstva kultury ČR a společnosti T-Mobile Czech republic, a.s. činily necelých 200 000 Kč. Do budoucna se uvažuje o tom, že by byla vydána v německé, případně anglické mutaci.

O autorovi:

Ing. arch. Karel Kuča (* 13. 4. 1961) je absolventem gymnázia v Moravské Ostravě a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V letech 198691 pracoval v Památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působí jako architekt a urbanista (atelier R2 COMP). Od roku 1992 žije v Praze.

Je autorem několika knih z oblasti historie urbanismu a architektury: dvousvazkový Atlas památek Česká republika; Brno vývoj města, předměstí a připojených vesnic; Památky Brna; České, moravské a slezské zvonice; Chlumecko a Novobydžovsko; Historie a architektonické památky Pocidliní 1, 2; Principy památkového urbanismu (spolu s manželkou Věrou). Zpracoval též urbanistická hesla do Encyklopedie Českých Budějovic.

Jeho nejobsáhlejším dílem je encyklopedie Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Podílel se na grantových výzkumných projektech „Atlas lidové architektury“ a „Venkovské kostely v Čechách“.

Je lektorem vlastivědného obsahu celé edice turistických map Klubu českých turistů. Autorsky spolupracuje na ediční řadě Krajina a lidé, je spoluautorem encyklopedie Historický lexikon městysů a měst.

V prosinci 2011 bylo Karlu Kučovi uděleno prestižní ocenění cena Evropské unie Europa Nostra Award v kategorii „Výzkum“ za publikaci „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“, kterou připravil spolu s Jiřím Langerem. Obsáhlé dvousvazkové dílo je prvním souhrnem problematiky v celoevropském měřítku. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Paseka v grafické úpravě Pavla Štefana.