Pohřební společnost Harmonie je jednou z nejstarších v Ústeckém kraji a působí v bývalém regionu severních Čech od roku 1992. Za tu dobu uspořádala 10 tisíc smutečních obřadů. Společník pohřební služby Jiří Šauer pohovořil o módních trendech v pohřbívaní, ale také o požadavcích klientů, které se postupně mění.

Jak se mění s roky požadavky klientů?
V zásadě lze říci, že je možnost rozdělit způsoby pohřbívání středoevropského prostoru do několika málo kategorií, mezi něž patří rozloučení bez smutečního obřadu s následným provedením zpopelnění v krematoriu. Dále pak smuteční obřad v obřadní síni krematoria s účastí veřejnosti a následně uskutečněné kremace. Smuteční obřad na hřbitově či v kostele s uložením zemřelého do rodinného hrobu či hrobky. Vše samozřejmě nepochybně souvisí i s rituály a zvyklostmi příslušných národnostních menšin či členů různých náboženských skupin. Měli jsme tu čest a dostali jsme důvěru a možnost podílet se a zajišťovat řadu posledních rozloučení pro významné osobnosti z řad společenského, kulturního a veřejného života.

Setkali se pracovníci Harmonie s nějakými speciálními požadavky klienta?
Může jít o specifický výběr skladeb, které doprovázejí svojí hudební produkcí poslední rozloučení se zesnulým, dále pak provedení posmrtné make -up úpravy zesnulého, líčení či vlasová úprava (obarvení vlasů, gelování, úprava nehtů a jejich lakování atd.) tak, aby milovaná osoba vypadala věrohodně, jak za svého života a připomínala svůj nekonečný spánek. V současné době Harmonie nabízí i možnost balzamace a konzervace zesnulých, kteří jsou následně dlouhodobě vystavováni v domě smutku či jiných tomu uzpůsobených prostorách.

Podléhají pohřby nějakým např. módním trendům?
Požadavky klientů na kvalitu a představu o posledním rozloučení se víceméně různí. Movitější klienti vyžadují kvalitnější tvrdé dřevo rakve a dokonalejší materiálové zpracování s dlouhodobou a přidanou hodnotou, jako jsou kovové rakve amerického typu při pohřbu do rodinných hrobek. U uren je v současné době poměrně velký výběr druhů z rozličných materiálů od oceli, až třeba po sklo. Pomníky na urny a hroby na pohřebištích jsou dnes nabízeny v různých barevných odstínech. Novinkami jsou i mořské pohřební obřady, kdy dochází k vysypání popela do moře či řeky, dále pak astrální či kosmické obřady, vypuštění kapsle s popelem na oběžnou dráhu Země a také případně i technologická úprava uhlíku z popela zesnulého, s následnou výrobou diamantu, ze kterého je možno vyrobit přívěsek.

Kolik stojí průměrně pohřební obřad se vším všudy?
Nejjednodušší způsob pohřbení bez smutečního obřadu se zpopelněním někde kolem 10 tisíc korun, se smutečním obřadem zahrnujícím květiny, rakev, hudbu, řečníka, smuteční oznámení zhruba 20 tisíc korun, a konečně pohřeb do země a hrobky na příslušném hřbitově v rozpětí okolo 30 až 35 tisíc korun.

Kdy vznikla společnost Harmonie a kde čerpáte nápady, co zákazníkům nabídnout?
Od 1. dubna1992 jsme začali poprvé poskytovat a nabízet své služby v oboru pohřebnictví, především v regionu Ústí nad Labem, následně pak i na celém bývalém území severočeského kraje. Zkušenosti a nové nápady čerpáme při odborných pobytech a stážích v zahraničí, účastech na mezinárodních pohřebních veletrzích a v neposlední řadě i v procesu dalšího odborného vzdělávání.