Sešlo se celkem 128 účastníků, z toho nejvíce potěšil velký počet dětí, kterých přišlo 40. Některé děti přišly v doprovodu rodičů, ale 30 jich dorazilo samostatně pod vedením svých učitelek ze ZŠ Maxe Švabinského v rámci Turistického oddílu mládeže TJ Lokomotiva Teplice. Všichni, kteří se na organizování podíleli, odvedli velmi dobrou práci. Mezi turisty z Teplic a jeho okolí, tzn. od Ústí až po Chomutov, byli účastníci i z Prahy, Slaného, Mníšku p. Brdy, Dobříše, Cerhenic a Peček u Kolína.

Je nutno pochválit všechny turisty za disciplinovanost v terénu. Rovnou od prezentace vyrazilo na 50 a 26 km pěšky z Teplic 19 osob. Po nich bylo autobusy na start na 18 km v Kostomlatech odvezeno 41 turistů a celý zbytek na 12 km nadvakrát do Žalan. Na vrcholku Milešovky bylo náledí, což však nikoho neodradilo. Dokonce tam někteří pobyli i dvě hodiny, jak se chlubili. Oslavoval se tam totiž i milešovský Mezinárodní den žen. Po rozplynutí oblaků byl velmi obstojný výhled ze shora do údolí na všechny strany, což se často nenaskýtá. Že se vše dá absolvovat ve zdraví a v pohodě dokládá i věkové rozložení, protože nejstarším účastníkem byl opět 87letý člen oddílu Zbyněk Chabada z Krupky, mezi nejmladšími byl například Matyášek Voith a řada dětí 1. třídy ZŠ, kde však chybí údaj roku narození. Nezapomeňme ale ani na čtyřnohé přátele/pejsky, kterých se zúčastnilo nejméně pět. Za jednoho z nich, jménem Goliáš (aniž by tak vypadal), majitelka poprosila připsat ho do diplomu za absolvování trasy. Byli tu už i platící pejsci, kteří dostali vlastní diplom a odměnu.

Protože letos došlo poprvé od obou restaurací v Žalanech k odmítnutí konání závěru akce v jejich prostorách, obrátili jsme se na Obecní úřad v Bořislavi o doporučení restaurace v obci a k velkému našemu překvapení jsme nebyli nejenom oslyšeni, ale bylo nám i nabídnuto místo pro ukončení akce v jejich klubovně. Starosta obce pan Navara nám vyšel vstříc s velkým pochopením a je na místě, poděkovat jemu a vedení obecního úřadu za to, že 128 účastníků bylo přivítáno v čistém, kultivovaném prostředí a v teple, po absolvování poměrné chladného výletu na nejvyšší horu Středohoří.

Díky tomuto důstojnému závěru v zařízení obce, každý turista měl co chválit, byl plný humoru a na některých tvářích byli zřejmé prvé stopy pohybu v přírodě. Nejeden dokonce pochválil dobrou přípravu organizátorů, což potěší ty, kteří se plně zabývali tím, aby vše proběhlo právě k radosti účastníků a jedinou odměnou jim bylo jen pár milých slov uznání. A nespokojenci? Nějaký se najít musí, „i kdyby na chleba nebylo", jak říkali staří Čechové, že? Při dnešní technice už se někteří chlubí snímky, které pořídili na cestě a z vrcholku 837 metrů vysoké Milešovky. Jako každý rok i letos prošel příkladně trasu stálý host z Lokomotivy Ústí, bytem v obci Hrob, přítel Prokop Holý. Cestu absolvoval s francouzskými holemi, neboť je po operaci kyčlí, ale i dnes napřed v roli pořadatele zajišťoval se svou obětavou manželkou odjezd turistů na start spolu s pořadateli na kontrolách z řad členů oddílu.

Na závěr nikdo nelitoval, že nemohl posedět v restauraci při dobrém občerstvení, jak byl zvyklý, neboť tuto možnost mohl využít ve 200 m vzdálené hospodě Na Rafandě a dobře naladění pak odcházeli na vlaky odjíždějící z Bořislavi do Teplic či Lovosic ve dvouhodinových intervalech a mimo tyto časy se dvakrát otočil autobus pořadatele do Teplic přednostně pro školní děti, na které čekali v Teplicích rodiče. Dnes více než kdy jindy přišel každý domů spokojený, plný nových dojmů a nadýchaný čerstvým vzduchem z našeho Českého Středohoří.

Každou sobotu, přes celé léto, budou členové oddílu chodit dál své vlastní výlety, na kterých už budou vítat zájemce o spoluúčast jako staré známé, se kterými se dnes seznámili. Členů samotných totiž bylo celkem jen 49 ze 105 dospělých z oddílu. Dalších 79 již bylo hostů ze všech končin a nikdo je od členů nemohl rozeznat. Budou proto i dále vítání, když se rozhodnou pro společné výlety.

Turistický oddíl je vděčný a děkuje všem, kteří jakkoliv pomohli a podíleli se na zdárném zajištění celé akce. „Zdrávi došli" !

Za výbor oddílu turistiky TJ Lokomotiva Teplice předseda Ing. Alois Kittl.