Pětistovka starostů z celé republiky se sjela do Českých Budějovic. Právě v místech protiromských nepokojů v ulicích se představitelé měst a obcí zabývali vzájemným soužitím obyvatel a sociálním začleňováním. A není to na Teplicku pouze Duchcov, kde mají problematické lokality. Patří sem i Bílina a Krupka a v poslední době také oblast Červeného Újezda.

Zmíněná „Výzva starostů" upozorňuje na to, že problémy vzájemného soužití občanů nemohou jednotlivé obce řešit izolovaně či dokonce na úkor obcí jiných. Odsunutí problémů z jedné obce na území obce druhé je pouze krátkodobým a líbivým řešením. „Více než kde jinde platí v oblasti vzájemného soužití občanů nutnost jednoty," řekl na sněmu předseda Svazu Dan Jiránek.

Svoji roli by zde měl hrát podle něj především stát.

Kritika obcí se snesla také na Agenturu pro sociální začleňování, která od doby svého vzniku nezaznamenala žádných skutečně hmatatelných výsledků.

„Budeme požadovat změnu ve vedení Agentury a po ukončení čerpání evropských fondů její převedení pod pravomoc některého z ministerstev," dodává Dan Jiránek.

Starostové měst napříč celou republikou se proto spojují, aby společně vyvíjeli tlak na vládu a parlament. Požadují řešení neutěšené situace kolem sociálního bydlení.

Starostové mimo jiné požadují, aby města mohla kontrolovat, kdo u nich má trvalé bydliště. Zatím totiž musí přijímat všechny bez rozdílu. Chtějí mít také možnost odmítnout především lidi, kteří v místě nemají práci, nemovitost nebo příbuzné.

Zabránilo by se tím kočování lidí, kteří utíkají před exekutory a obvykle jsou závislí na sociálních dávkách.

„Za prvé nám to sebere značnou část rozpočtu. Za druhé se tím problém nevyřeší, ale jenom se přesune do vedlejší obce," konstatuje starostka Duchcova Jitka Bártová.(td)