Možná jste si tento týden všimli na křižovatkách ulic Masarykova, Okružní a U Vlastního krbu většího množství policistů…

Monitorovali zde průjezd vozidel těmito křižovatkami a vozidla natáčeli kamerou, aby měli k dispozici důkazní materiál.

A to nejen kvůli případnému postihu řidičů porušujících zákon, ale i kvůli vyhodnocení celé dopravní situace a přijetí preventivních opatření včetně případných návrhů například stavebně technického řešení v tomto místě.

Cílem akce nebylo udělit co nejvíce pokut, ale především upozorňovat řidiče na nutnost dodržování pravidel. Nevjíždět do přecpané křižovatky, respektovat semafory a jízdní pruhy i značky.

Podívejte se ve fotogalerii, jaké situce zde vznikají…

Faktem je, že přítomnost policistů měla efekt, k „ucpávání" křižovatek nedocházelo rozhodně v takovém měřítku, jako je to obvyklé během odpoledních hodin v průběhu jiných všedních dnů.

Policisté celkem zaevidovali 19 přestupků a udělili patnáct spíše symbolických blokových pokut v celkové výši 4 900 korun, čtyři případy porušení zákona byly oznámeny k projednání ve správním řízení na příslušný úřad.

---------------------------------------------

Z tiskové zprávy policie k této akci:
"Policisté se dlouhodobě setkávají s porušováním paragrafu, který upravuje jízdu křižovatkou. Podle toho řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To ovšem neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností stanovených zákonem. Následkem porušování tohoto ustanovení dochází k „ucpávání" křižovatek a snižování plynulosti silničního provozu a zvyšování rizika kolizních situací. Zvlášť často se tento „nešvar" objevuje právě na křižovatkách, na které se strážci zákona na Masarykově ulici zaměřili."