V budově v Alejní ulici, kde tehdy škola sídlila, se nyní nachází Střední odborné učiliště obchodu a služeb. Přáním abiturientů bylo strávit nějaký čas ve své bývalé třídě. Škola samozřejmě toto skromné přání ráda umožnila a po otevření dveří do třídy se všech 12 účastníků srazu rozptýlilo mezi lavice. Každý do té své. Sestavování správného zasedacího pořádku pak ale vyvolalo diskuzi o tom, kdo kde dřív seděl. A ne a ne se shodnout. V tu chvíli jako by všichni omládli a rázem se z nich opět stali školáci.
Organizátor celého srazu Alfons Skokan zavzpomínal také na třídního učitele Josefa Luštince, který bohužel již zemřel. „Scházíme se pravidelně každých pět let, až donedávna náš třídní na žádném ze srazů nechyběl. Byl to vynikajicí poedagog i člověk. Z našich bývalých kantorů žijí dnes již jen dva,“ dodává.
Třída se podle slov pamětníků za tu půlku století téměř nezměnila. Bývalí spolužáci si měli hodně co říci, jejich setkání jestě pokračovalo v Městských sálech.
Dnes se všichni opět rozjedou domů do různých konců republiky.