„Teplická mikrobiologie jako jediná mezi ostatními odděleními nemocnic Krajské zdravotní, a. s. generovala roční ztrátu okolo 5 milionů korun, navíc nebyla vybavena odpovídajícími přístroji a kvalita výsledků neodpovídala dnešním moderním trendům. Laboratoř skončí, činnosti spolu s financemi od zdravotních pojišťoven se přesunou do ústecké mikrobiologie, kde je plně vybavené pracoviště, práce efektivnější a výsledky pro lékaře i pacienty vhodnější. Dojde k nárůstu a zefektivnění činností a lékaři i pacienti (včetně teplických) budou mít lepší služby a pro Krajskou zdravotní, a. s. i obě nemocnice bude z pohledu úhrad od zdravotních pojišťoven zvolený způsob výhodnější."

Reakce zaměstnanců laboratoří na sebe nenechala dlouho čekat:

„Chci zareagovat na slova pana Vondry, ohledně laboratoří v teplické nemocnici. Zaměstnanci mikrobiologie dostali výpovědi k 30.4. 2012, aniž by je KZ a.s. předem o svém záměru informovala. Výpověď byla dána na základě rušení oddělení s tím, jak prohlásila hlavní sestra TP, že oddělení mikrobiologie v Ústí nad Labem není vytížené a že se vzorky z TP odvezou do UL. Určitě to všechny pracovníky oddělení zaskočilo, jak se zaměstnavatel zachoval. Je s podivem, že zaměstnanci, ani jejich nadřízení nevěděli a ani nebyli informováni o ztrátách 5 miliónů ročně na oddělení, hospodaření vycházelo stále 100% i více.

Laboratorní vybavení muselo být dostačující, když jako jediná laboratoř byla laboratoř mikrobiologie AKREDITOVÁNA akreditační komisi ČIA (což ani ústecká mikrobiologie není).

Jak by mohly odcházet výsledky, které neodpovídají moderním trendům, když nad nimi ČIA dohlížela? Provoz celé laboratoře byl zaštítěn akreditací ČIA, takže oddělení muselo být dobře vybavené a muselo mít odpovídající kvalifikovaný personál. Oddělení bylo akreditováno několik let, jak je možné, že po tolika letech byla oddělení odebrána akreditace, což se stalo v únoru 2012? Nebylo toto již záměrem k ukončení činnosti oddělení mikrobiologie?

Jak mluvčí Krajské zdravotní podotkl, materiál v Ústí bude lépe vyšetřen, neboť v Ústí mají modernější přístrojové vybavení. Jak je možné, že neakreditovaná laboratoř má modernější laboratorní vybavení, než laboratoř akreditovaná?

Jak je možné, když byly dány požadavky mikrobiologií teplické nemocnice o modernizaci oddělení, že Krajská zdravotní na toto nikdy nereagovala? Jak je možné uzavřít oddělení, které jako jediné drželo statut od akreditační komise ČIA? Vždyť akreditace oddělení stojí statisíce! Není podivné, že nikomu nevadí, že se vyhazují peníze nás všech?

Nechystá se změna celého komplexu laboratoří? Není už předem vytvořen plán jak s laboratořemi naložit?