„Od ministerstva jsme získali prostředky na uhrazení všech mandatorních výdajů,“ uvedl Jan Tobiáš, ředitel správy ústeckého krajského soudu.

Znamená to, že advokáti, tlumočníci a soudní znalci získají zbytek peněz, které za jejich úkony jim soudy dluží.

Již v září jsme informovali, že do července byla finanční situace ještě horší. Nemalou část závazků po lhůtě splatnosti soudy do konce července splatily z mimořádných peněz. Zbývalo ještě zaplatit přes 24 milionů a z toho po lhůtě splatnosti 17 milionů.

Pro letošní roky měl být s problémy snad konec. Finanční prostředky jsou též na mzdy pracovníků justice. Otázkou je, zda se nebude tato situace v příštím roce opakovat.

Problémy s financemi mají soudy již několik let. Letošní rok je kvůli krizi ale nejhorší. (ro)