Pravidla vstupu advokátů k soudu řešili nedávno například v Ostravě. Mezi právníky tam dokonce vznikla petice, ve které kritizovali, že státní zástupci bezpečnostními rámy procházet nemusejí, kdežto advokáti ano. Tamější soudy většinou výtky přijaly a už je přes detekční rámy neženou.

„Kontroly advokátů probíhají napříč republikou u každého soudu různě. V severních Čechách většinou stačí justiční stráži předložení advokátního průkazu a advokát je bez další kontroly vpuštěn do soudní budovy,“ připomněl regionální zástupce České advokátní komory pro severní Čechy Zdeněk Grus.

Kartička stačí advokátům například právě u teplického soudu. „Advokáti, kteří se prokážou průkazem advokáta, vstupní kontrole nepodléhají. Předseda soudu nepovažoval za potřebné ani vhodné, aby v případě advokátů stanovil jiné podmínky než u jiných právnických profesí,“ sdělil mluvčí teplického okresního soudu Lukáš Pokorný.

Na této praxi se podle předsedy teplického soudu Jana Tichého nebude do budoucna nic zásadního měnit. „K žádným excesům v této souvislosti u nás nedochází. V momentě, kdy by se nějaký negativní případ objevil, tak ho budeme řešit individuálně, a když by takových událostí bylo více, tak plošně. Zatím k tomu ale nevidím důvod,“ pronesl předseda teplického soudu Jan Tichý. Zdaleka ne všechny soudy ale fungují takto vstřícně.

„Před časem jsem u soudu na Liberecku procházel bezpečnostním rámem. Sundat jsem musel pásek a kontrolován mi byl i obsah kapes. Trošku mě zarazilo, že státní zástupce prošel kolem stráže bez povšimnutí. Jako advokáti jsme vázáni podobnými zákonnými normami jako zástupci, tak by pro nás měla platit i podobná pravidla při vstupu do justiční budovy,“ myslí si advokát Pavel Jiřička.

Zákon o soudech a soudcích mluví jasně: každý je povinen podrobit se osobní prohlídce. „Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak,“ uvádí zákon.

Advokátní komora pro severní Čechy masové stížnosti na kontroly neregistruje. „Kolegové za větší problém považují snahy o prolomení advokátní mlčenlivosti, nejasnosti ohledně zavádění EET a absolutní nejistota ohledně právní úpravy a aplikační praxe k GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pozn. red.),“ doplnil zástupce České advokátní komory pro severní Čechy Zdeněk Grus.