„Učebna včetně vybavení je pro naši školu a potažmo vzato pro přípravu studentů velkým přínosem. Přilákáme určitě i další potenciální žáky,“ uvedl včera při slavnostní předání laboratoře do provozu Josef Dvořák, ředitel školy.

Škola je známa dlouholetou výukou oboru Informační technologie, Management obchodu, Mechanik elektronik, Mechanik operátor sklářských strojů, Elektrikář, Zámečník, Keramička, Malířka. Nově jsou nabízeny i atraktivní obory Mechatronika a Přírodovědné lyceum. V denním studiu potom i nástavba dvouletá Podnikání pro absolventy učebních oborů vzdělání.

„O většinu těchto oborů stoupá v poslední době zájem velkých firem, ale i středních a malých podnikatelů. Škola je známa i širokou mezinárodní spoluprací a každoroční řadou výměnných akcí pro studenty,“ konstatoval Joachim Švejnoha, manažer projektů na škole.
Jak řekl Petr Mazzolini, výrobní ředitel společnosti AGC Flat Glass Europe, takovéto učebny s moderním vybavením jsou pro přípravu odborně vzdělaných lidí v regionu nesmírným přínosem. A podpora školství z hlediska soukromých subjektů je podle něj rovněž potřebná.

„Cítíme zodpovědnost pro region, kde působíme. Podpora nebyla pouze projevem zainteresovanosti, ale je považována i za investici do budoucna. Naše firma bude vždy potřebovat dobře vzdělané specialisty v oboru energetiky,“ řekl Bedřich Kopřiva ze společnosti Atel Česká republika.