S oživením této lokality souvisí i záměr privatizace šestnácti nájemních domů. O něm rozhodlo zastupitelstvo města. Tento plán se ale moc nezamlouvá členům Lokálního partnerství Duchcov, které ve městě vede vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. „Má v sobě několik rizik. Ty nejvýznamnější jsou: ztráta kontroly nad skladbou obyvatelstva v domech a hrozba následného vystěhování současných obyvatel domů novými soukromými vlastníky,“ říká Bronislav Podlaha, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování.

Radnice podle Agentury nedisponuje (a po završení celého privatizačního projektu týkajícího se dalších domů už vůbec nebude disponovat) dostatečným počtem bytů, které by bylo schopné nabídnout domácnostem z privatizovaných domů Jižního Duchcova a Viktoriny. „Město zároveň nemá byty, které by těmto lidem mohlo přidělit, aniž by to nevzbudilo vlnu nevole ze strany současných obyvatel města,“ sdělil Bronislav Podlaha, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování.

Podle starostky Duchcova jsou tyto obavy zbytečné. „Privatizace bytového fondu už v Duchcově probíhá několik let a ve svém volebním programu ji měly i strany dnes opoziční. V současné době vlastní město Duchcov přibližně 900 bytů a po ukončení plánovaných prodejů by se jejich počet měl snížit na 700. Z toho je 100 bytů v tzv. DPS čili v domě s pečovatelskou službou. Domníváme se, že na osmitisícové město bude počet obecních bytů dostatečný a rozhodně žádný z koaličních zastupitelů nesdílí názory a obavy pana Podlahy a nikdo z nás nechápe důvody rozpoutané hysterie,“ řekla Bártová.

V šestnácti nájemních domech bydlí většinou sociálně slabé rodiny. „Většina řádně plní své závazky vůči městu a mají značný potenciál pro zapojení na trh práce a pro aktivizaci dětí prostřednictvím vzdělávání,“ dodává Podlaha.

Město nechce hodit tyto nájemníky „přes“ palubu. Uvažuje o ochraně nájemníků změnou jejich nájemních smluv před prodejem z doby určitou na dobu neurčitou. Primárně se bude vztahovat na ty rodiny, které po celou dobu pravidelně platí všechny platby. Ostatní případy budou podle vyjádření zástupců města posuzovány individuálně. „My jsme zastupitelé města Duchcova, tedy všech duchcovských občanů a musíme zastupovat zájmy všech. Věříme, že plánovaná privatizace (zatím se jedná pouze o záměr prodeje) přispěje ke zlepšení vzhledu Duchcova, zvýšení úrovně bydlení a že spolu s dalšími plánovanými kroky se Duchcov opět stane příjemným místem pro bydlení,“ uvedla starostka Duchcova Jitka Bártová.

Lokality s nepřizpůsobivými občany nejsou vymožeností jenom Duchcova. Potýkají se s nimi i ostatní města v okrese např. Krupka, Bílina, Dubí, Teplice.

„Od navázání spolupráce s Agenturou jsme očekávali pomoc a radu při řešení problémů s nepřizpůsobivými občany. Tedy problémů, které dnes zažívá téměř každé město i vesnice v této republice. Věřili jsme, že zkušenosti Agentury nám pomohou a zrychlí vyřešení situace. Bohužel se poslední týdny na všech jednáních s Agenturou zabýváme onou privatizací 16-ti domů. Město Duchcov bude hájit zájmy slušných občanů a řešit problémy všech, kteří si to zaslouží. Bez ohledu na jejich bydliště v jižní či severní části Duchcova,“ řekla starostka Bártová. (kos)