„Zápisník dostávají právě děti ve druhém ročníku, které už umí číst a psát a zároveň ještě rády přijímají nové informace hravou formou. Je toho docíleno především tím, že zápisníkem malé školáky provází policejní pes Ajax,“ říká Ilona Novotná, mluvčí teplické policie, která zároveň působí v oblasti prevence. Právě ona nyní zápisníky dětem po školách rozváží. Oblečena je v policejní uniformě, čímž dokresluje dětem prvotní setkání s policií. „Dobrý den děti, mi jsme od policie, což poznáte podle našeho oblečení. Nás se bát nemusíte,“ říká ve třídách, když seznamuje s úkoly, které budou děti během školního roku řešit.
Sešit obsahuje deset témat, každé vždy na jeden konkrétní měsíc ve školním roce. V září se začíná seznámením s policií, následuje důležitá dopravní výchova, vlastní bezpečnost a zásady „Co se smí a co se nesmí“. Nechybějí ani ožehavá témata jako jsou „Děti a trestné činy“, „Mezilidské vztahy šikana“, „Drogy a hazardní hry“ a také kapitola o nebezpečnosti tabáku a alkoholu.
V případě Ajaxu jde o preventivně výchovnou učební pomůcku, prostřednictvím které se děti nenásilnou formou odpovídající jejich věku seznamují se zásadami bezpečného chování, dovídají se o patologických jevech, kterými jsou v dnešní době ohrožovány a také jsou jim představeny činnosti jednotlivých služeb republikové policie.