„Jirka Koštoval, Ota Tanzmann a Dan Lonek se zúčastnili prosincového prvního kola a v konkurenci asi 30 žáků z mnoha škol okresu všichni tři postoupili do finále soutěže. Začátkem února pak v tomto kole museli prokázat znalosti z teorie programování, historie techniky, znalosti hardwaru i softwaru, poznatky o videohrách a zodpovědět i otázky o nebezpečí kyberkriminality a vůbec o bezpečnosti na internetu,“ řekla učitelka Marie Hůlková ze ZŠ Dubí 2 a dodala: „Ve velké konkurenci se podařilo Otovi (na snímku vlevo) a Danovi (vpravo) obsadit třetí a čtvrté místo. Počítačové technologie kluky baví a určitě své znalosti a dovednosti využijí i ve svých budoucích kariérách.“