Slavnostní večer se uskutečnil v sobotu 27. srpna v náchodském divadle. Účastnil se jej i ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý a ředitel děčínské nemocnice Michal Hanauer. O prvenství Marty Vachové mezi dvanáctkou finalistů rozhodla odborná porota.

„Ocenění, kterého si velmi vážím, vnímám zároveň jako ohodnocení nejen mojí práce, ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém neurologickém oddělení a v RS centru. Nikdy nechci mít pocit, že má práce je rutina, mluvit s našimi pacienty a vyslechnout je považuji za nesmírně důležité. Snažíme se být jim spíše jakýmisi průvodci – přátelský přístup je osvědčeným receptem a díky tomu centrum dobře funguje,“ reagovala na svou účast v projektu Anděl mezi zdravotníky a na své prvenství Marta Vachová.

Dobrovolní hasiči Lhenice vybojovali druhé místo na mistrovství republiky v kategorii dobrovolných hasičů.
Hasičům ze Lhenic cinká po mistrovství republiky na hrudi několik medailí

„Vím, že paní primářka Vachová dlouhodobě odvádí výbornou práci. Jsem rád, že její výsledky a empatický přístup celého jejího týmu k pacientům, kteří celoživotně potřebují pomoc při léčbě roztroušené sklerózy, neunikly pozornosti ostatních,“ vyzdvihl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Marta Vachová
Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS. V tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006. Zdroj: Krajská zdravotní