Jaké práce konkrétně provádíte v zámeckém parku v Duchcově?

Všechny zásahy na dřevinách děláme na základě zpracovaného a schváleného projektu. Část prací vykonávají Technické služby města Duchcov například kácení a my děláme kácení, které je náročnější a zdravotní a bezpečnostní řezy, redukce korun, úpravy keřových skupin atd..

Jsou v parku nějaké unikátní stromy?

Park je cenný jako celek. Je pestrý a bohatý na různé dřeviny. Staré stromy, které v něm jsou, neplní jenom funkci estetickou, ale jsou důležité pro zdejší biodiverzitu. Je zde několik dubů, které jsou staré několik staletí. Právě tyto stromy slouží jako domov pro různé živočichy většinou chráněné netopýry, ptactvo, hmyz. Každý strom vyžaduje jiný přístup. Jinak pracujeme se stromem, který je nad silnicí či lavičkou, tam je logicky bezpečnost na prvním místě a jinak, který je v prostoru. Pokud to jde, tak se snažíme zachovat odumřelé stabilní dřevo případně celá torza stromů, protože jsou dalšími nositeli život.

Takže se zdaleka nejedná o řezničinu ve smyslu, pokácím a dál se nezajímám …Arboristé ošetřují dřeviny v zámeckém parku v Duchcově.

Určitě ne. Lidé co chodí do parku, a jejich dost, v odpoledních hodinách se jich tu někdy pohybuje až dvě stě, se nás ptají, co se děje se stromy, jestli je všechny pokácíme apod.. Uklidníme je, že nejde o těžbu, ale o odbornou péči, která má za cíl ty dřeviny posílit. Ne jim ubližovat. Je dobře, že se o to zajímají. Koneckonců lidé jsou součástí parku stejně jako stromy.

Stromy ošetřujete po celé Evropě. (viz infobox) Pracoval jste i v zahradách Pražského hradu …

Bylo to na konci osmdesátých let 20. století. Kolem dokola byl plot a na něm nějaké plechy. To aby nebylo vidět na prezidenta Husáka, který se tam svého času procházel. Když se to pak oddeklovalo, tak jsme byli první, koho tam pustili. Šlo o velmi prestižní zakázku.

Někde jsem četl, že vaše práce se pohybuje v žebříku nejnebezpečnějších prací v popředí. Už jste spadl?

Je pravdou, že tuto práci nemůže dělat každý. Musí to být kliďas, ne horká hlava. V korunách stromů je třeba vážit každý krok, přeci jenom jste poměrně vysoko nad zemí. Často vám práci stěžují povětrnostní podmínky. I mně se přihodilo, že pode mnou praskala větev, ale ruce a nohy mám všechny. (úsměv) Snažíme se minimalizovat riziko pádu, co možná nejvíce a to kvalitní výbavou, která splňuje přísné normy a přípravou na suchu. To znamená, že strom si nejprve velmi zevrubně zmapujeme, než na něj vlezeme. Pokud je ztrouchnivělý, popraskaný a pro nás tedy nebezpečný, tak na něj nelezeme. Nezbytnou práci potom uděláme z plošiny. I v duchcovském parku jsme řekli, že na dva stromy nepolezeme, protože riziko pádu je pro nás moc velké.

Arboristika rovná se dřina?

Ano. Pohybujete se ve výšce. Máte s sebou vybavení podle náročnosti úkolu těžká a dlouhá lana, kladky, velkou motorovou pilu. Je to dost náročné fyzicky. Snad každý má tzv. tenisové lokty, namožené šlachy atd.. Potřebovali bychom nějaké speciální lázně pro arboristy. Ideální by bylo se do nich zavřít tak na půl roku a regenerovat. (úsměv)

Jak dlouho budete ještě v Duchcově? A líbí se vám v něm?

Pokud vše půjde podle plánu, tak do srpna. Zatím nám hodně přeje počasí. Pronajali jsme si zde část domu. Večer občas zajdeme do hospody. Je to tu docela pěkné.

Martin Němecrealizoval ošetření stovek chráněných stromů

a tisíců stromů v zahradách, parcích, alejích i v krajině v Čechách i v zahraničí.

Lukasova lípa v Telecí, obvod 11,6m, stáří 700-800let
Kustošovská lípa na Lipce, obvod 8,05m, stáří 600let
Královská lípa v Klokočově, obvod 8,7m, stáří 900-1000 let
Lípa v Tatobitech, obvod 8,66m, stáří 800 let
Kornerův dub v Dalovicích, obvod 8,88m, stáří 800let
Žizkův dub na Lichnici, 9,22m, stáří 700-800let
Dub sv.Václava ve Stochově, obvod 850cm, stáří 1012 let
Platan na Karlově náměstí, Praha, obvod 7,9m, stáří 300 let
Buk u Mšeckých Žehrovic, obvod 5,3m, stáří 350 let
Tis v Krompachu, obvod 4,7m, stáří 450 let

V Litvě ošetřil od roku 1999 několik desítek památných stromů v národních a
regionálních parcích, zpracovává posudky a návrhy na ošetření stromů.
Od r. 2006 realizoval několik etap ošetření dubu ve Stelmuže (stáří 1000-1500let,
obvod 958cm) – jeden ze tří nejstarších a nejmohutnějších dubů letních na světě.
O strom pečuje od r.2006 pravidelně každý rok.
Realizoval ošetření stromů na velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

Jako expert se zúčastnil mezinárodního projektu Ochrana starých stromů –
objektů kulturního a přírodního bohatství.
Podal návrh na vyhlášení ochrany 5ti památných stromů. Od r.2001 drží patronát
nad Žigo lipou v nar.parku Aukštaitijos. Organizuje práce dobrovolníků na
ošetření a ochraně stromů a krajiny.
Je zakládajícím členem a předsedou občanského sdružení Lietuvos arboristikos
centras.