Ve vzdálenosti zhruba 10 metrů od nynějšího vchodu do muzea, jež v objektu zámku sídlí, vykopali dělníci zbytky 10 metrů širokého historického příkopu s kolmými, obezděnými stěnami, který byl v dávných dobách překlenutý mostem. „Most měl dva oblouky, pozůstatky náběhů těchto oblouků jsou na dvou stranách vidět,“ ukazuje Soukup. Časově řadí vykopávky do druhé poloviny 16. století, kdy zámek vlastnil a podrobil přestavbě Volf z Vřesovic.
Mostek přes příkop sloužil jako spojnice k vjezdu do zámku.

Podle Soukupa zřejmě neměl obranný význam, protože byl obrácený směrem k městu. Spíš to odpovídá dobovým zvyklostem, kdy šlechtická sídla bývala obehnána buď příkopy nebo hradbami, které je měly oddělit od běžné zástavby. „Jednoduše řečeno, aby se nikdo nepovolaný nedostal dovnitř,“ konstatuje archeolog. „Při bližším průzkumu jsme zjistili, že ohradní zeď musela být nějakým způsobem zavázaná do konstrukce mostku. Což znamená, že z ní do dnešních dnů nic nezůstalo, všechno zdivo se nacházelo nad terénem.“

Další zajímavostí mostku jsou druhotně použité prvky z románské baziliky. „Při bourání baziliky po roce 1549 byly zřejmě vyvezeny někam na hromadu a odsud se odebíraly jak na stavbu zámecké kaple, tak na tento mostek,“ upřesňuje Soukup. Na své kolegy z archeologického oddělení muzea „práskl,“ jak se s ohledem na zimní počasí, které od poloviny listopadu panuje, „obávali,“ že se na místě výkopu něco najde. „A naše obavy se potvrdily. Takže už tady týden mrzneme. Ale samozřejmě jsem zajásal, protože to není námi naplánovaný výzkum ale regulérní havárie,“ dodává s úsměvem.