Předmětem prodeje bylo 31 pozemků o celkové výměře 28.406 m2 a 7 budov tvořících areál bývalé Dětské ozdravovny Bořislav. S uvedenými nemovitostmi do roku 1991 hospodařil OÚNZ Teplice, od roku 1991 byl areál součástí Nemocnice s poliklinikou v Teplicích. V roce 1995 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Dětská ozdravovna Bořislav, která byla v provozu až do roku 1996. Od té doby nebyl areál vyžíván.