Stavět se začalo zhruba v polovině července a již nějaký ten týden se tedy v části nad základní školou pohybují dělníci. Biskupské gymnázium v Bohosudově a základní škola se slučují a figurují jako jeden subjekt. Jak vysvětlila Jana Pucharová, která má nyní rozhodující slovo v celé škole, šance na získání dotace nebyla prý příliš velká. O to větší radost pak měla, když zjistila, že to vyšlo. Stavbu finančně podporuje také město Krupka. V této první etapě se počítá s opravou zbytku třetího patra a celého čtvrtého podlaží. Třetí patro bude sloužit potřebám základní školy, která se nyní tísní v nepříliš velkých prostorách a další naléhavě potřebuje. Ve čtvrtém patře by pak měly vzniknout podmínky také pro mimoškolní činnost. Stavba by měla být dokončena do prosince roku 2010.

Probíhající stavební práce chod školy nijak neomezují, pouze ke škole se nedá moc zajíždět autem kvůli staveništi. Rodiče, kteří jedou pro své děti, tak mají možnost zajet na dolní dvůr. Veškeré bourací práce prý proběhly přes prázdniny a hlučné záležitosti se firma snaží dělat odpoledne. Pucharová firmu velmi chválí za její ohleduplnost i dobrou práci. Co naplat, že je škola uvnitř pěkná, když zvenčí příliš nereprezentuje. Všiml si toho i nový generální vikář z Biskupství v Litoměřicích. Biskupství se tak bude snažit ve druhé etapě opláštit velkou budovu gymnázia a základní školy. Dotační tituly prý na podobné věci vypsány jsou. Projekt rekonstrukce je podmíněn tím, že 10 let od skončení stavby musí základní škola fungovat. I zde je nutná podpora biskupství.