V areálu žilo 39 lidí, všichni už mají zajištěno nové bydlení v různých zařízeních po celé zemi. Areál byl bez dodávek plynu, problémy byly i se zásobováním vodou. Společnost Domov na kopci, která zařízení původně provozovala, je v konkurzu, podle veřejně dostupných dokumentů dluží miliony korun. „Koordinace stěhování byla velmi složitá. V první řadě jsme se zaměřili na lidi, kteří byli omezeni nebo zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Kontaktovali jsme opatrovníky, spolupráce s nimi byla na bodu mrazu. Kontaktovali jsme sociální služby, ubytovny a hledali jsme místa, kam bychom všechny klienty mohli umístit," řekla vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková. Asi polovina klientů, kteří trpěli duševní nemocí, skončila v psychiatrických léčebnách. Ostatní se podle Lafkové buď vrátili ke svým blízkým, nebo žijí na ubytovně s podporou pečovatelské služby.

Duševně nemocní lidé žili v areálu uprchlického tábora přibližně tři roky, většina z nich přišla z psychiatrické léčebny v Opavě.

Společnost Domov na kopci, která byla původním provozovatelem a kterou Fousek zastupoval, dostala za poskytování sociálních služeb bez registrace pokutu 250.000 korun. Od letošního léta areál převzal Roman Volf, který chtěl v areálu původně vybudovat haly a kasino.

Společnost Domov na kopci je v konkurzu. Podle údajů z insolvenčního rejstříku dluží miliony korun. Pohledávky přihlásil dodavatel plynu, společnost RWE, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení i několik zaměstnanců, kteří nedostali mzdy.

„Pokud budou existovat ubytovny na základě živnostenského oprávnění, které budou z části kopírovat sociální služby, tak je problematické tomu zabránit. Mělo by dojít k legislativním úpravám," řekl krajský radní pro sociální věci Martin Klika.(kos,čtk)