Na celou investici se vynaložilo přes 47 milionů Kč, přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 25 milionů korun. Po dobu stavebních prací museli klienti celý objekt opustit. Nyní se mohou vrátit již do nového.

Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou.