Občanské sdružení Arkadie již od roku 1991 usiluje v teplickém regionu o důstojný a plnoprávný život dětí a občanů se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.Denně Arkadie poskytuje své služby v devíti účelových zařízeních pro více než 140 osob ve věku od 6 do 54 let, a to v oblasti vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnání, rehabilitace, chráněného bydlení, využití volného času a poradenství.Arkadie využije daru na nákup pohonných hmot pro pravidelnou dopravu 80 klientů do stacionářů a zařízení tak, aby se mohli denně vzdělávat aniž by zároveň ztratili kontakt s rodinou.„Spolupráce Arkadie a společnosti Provident Financial pokračuje již čtvrtým rokem. Provident Financial již podpořil projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to formou nákupu výrobků z našich chráněných dílen, dále pak vzdělávání pracovníků Arkadie ve fundraisingu, PR apod. Neméně důležitá je také podpora projektu ´Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením´, uvedl Karel Klášterka, vedoucí projektu.