Stávající Arrivě končí v Teplicích smlouva na MHD. Město proto chce vypsat nové výběrové řízení, ze kterého by vzešel smluvní dopravce pro dalších deset let.

Rozhodovat se mohlo prakticky ze dvou variant:

Za prvé Vypsat nyní soutěž, najít dopravce a sepsat s ním smlouvu na provoz od léta 2016. Pak by ale pro dalších deset let byla veškerá obnova vozového parku, pro sedm trolejbusových linek a tři autobusové, závislá pouze na městské kase. A vše by se tedy hradilo výhradně z peněz Tepličanů. Na pouhou obměnu vozového parku (kus za kus bez ekologického přínosu) totiž už nebudou vypsány žádné dotace z operačních programů.

Druhá možnost spočívá v tom, že by smlouva se stávajícím dopravcem byla prodloužena o rok, tedy do léta 2017 (což podle směrnic EU jde případně až do roku 2019).

Takovýto roční odsun by ale umožnil prostor pro případné využití dotací.

Pokud by bylo žádostem Teplic vyhověno, pak by mohlo město nakoupit „hybridní" trolejbusy s dobíjecím bateriovým pohonem. Což také odpovídá plánu. Část by za to zaplatilo město, ale větší balík peněz by přišel z dotačních zdrojů.

Podmínkou ale právě je, že nově pořízená vozidla musejí přinést prokazatelné zlepšení, třeba v ekologii. Tedy, že by tato hybridní vozidla mohla v Teplicích nahradit autobusy ve městě na linkách MHD. Což v první (v úvodu zmíněné) variantě nepřichází v úvahu. Město vše ze svého, vzhledem k finační náročnosti hybridních vozidel, samozřejmě nekoupí.

Proto tedy před zastupitele vedení města Teplic přišlo s druhou variantou, a to s návrhem na prodloužení smlouvy se stávajícím dopravcem a hledat možnosti dotací právě kvůli úspoře při obnově vozového parku.

A tento návrh také prošel. Takže Arriva Teplice bude v teplických ulicích provozovat MHD nejméně do léta 2017.

Jak to bude pak dál, to se teprve ukáže po výběrovém řízení, které bude na změnu v roce 2017 vypsáno. (pem)