„Teprve v průběhu odtěžování sedimentu se ukázalo, že jeho mocnost bude větší, než jaká byla uvedena v projektové dokumentaci na základě provedených sond,“ uvedla jeden z důvodů navýšení původního rozpočtu úhrady prací Dagmar Teuschelová z teplického magistrátu.

Zároveň se ještě upravuje řešení, jak bude v konečné fázi vypadat nová zeď u břehu mezi požerákem a vyhlídkou. Tedy v části, kde mají rybáři při každoročním výlovu kádě včetně dalšího zázemí. Upravený je už ostrůvek, na kterém dříve býval domeček pro kachny. Podle primátora Hynka Hanzy byla na rekonstrukční práce potřeba řada povolení, neboť je rybník v památkové zóně a je významný i z hlediska ochrany přírody. Musely se také udělat přírodovědné, technické i archeologické studie.

Kolik se nakonec bahna vytěžilo, ještě není spočítané. „Přesná tonáž bude známa po provedeném zaměření rybníku geodety a následných výpočtech,“ dodala Teuschelová s tím, že vytěženou hmotu zatím u sebe skladuje firma, která měla odbahnění na starosti. V bahně se oproti původním obavám nenašla žádná munice, která by se tu mohla ukrývat z dřívějška.

Naposledy se rybník ve větší míře čistil v 70. letech. „Odbahnění bylo už nutné,“ poznamenala Teuschelová. Podle ní město využilo první z uvažovaných variant a nechalo rybník bez vody přes zimu od loňského výlovu.

Druhá možnost byla vypustit ho až letos v předjaří. Prvotní plán byl podle Teuschelové šetrnější vzhledem k dopadům na životní prostředí. Když se rybník čistil naposledy, tak se místo důkladného odbahnění jen zvýšil přepad, což v důsledku zapříčinilo po letech ještě větší obsah bahna.

Revitalizaci Dolního rybníku si objednalo město Teplice. Zakázku ve výběrovém řízení dostala společnost Aquatest, vlastní odbahnění provedla firma Nexta. Podle Zdeňka Jezenského, který za dodavatele prací musel řešit v začátku nepříjemnosti s bagrem utopeným v bahně, se kromě odbahnění dělají kompletně nové zpevněné břehy.

Hotovo mělo být do začátku školního roku, podle informací z magistrátu práce skončí v září. Podobnou revitalizací projde v budoucnu také Horní zámecký rybník.