Ten zázrak způsobí vícevrstevný silikonový balónek o průměru 11 cm a objemu cca 850 ml. Ten je pacientovi na dobu 6 měsíců zaveden do žaludku a poté endoskopicky odstraněn.

„Nitrožaludeční balón vyrábí francouzská firma Helioscópie. Skládá se ze tří vrstev a je plněn vzduchem, což oproti původním balónkům plněným tekutinou je výhodnější,“ vysvětluje vedoucí lékař Vlastimil Woznica. „Zaplnění části objemu žaludku vede k omezení množství přijímané potravy, k rychlejšímu pocitu sytosti, což při zachování pohybové aktivity vede ke snížení hmotnosti.“

Režimová opatření

Režimová opatření, provázející aplikaci intragastrického balonku, vyplývají z vlastního výkonu. Dále je nutno sledovat energetickou hodnotu potravy a pohybovou aktivitu pacienta. „V prvním týdnu po zákroku projde tak zvanou ,tekutou fází,´ kdy přijímá pouze tekutiny. Následuje fáze kašovitá a od třetího týdne přijímá normální stravu,“ upřesňuje MUDr. Woznica. Denně je nutno vypít nejméně 2 litry tekutin. „Pacientovi vypočítáme množství kcal na den a dostane seznam potravin s vyčíslením jejich energetické hodnoty a doporučený jídelníček. Pestrou stravu na celý den si sestaví sám. Nesmí ale opomenout pohybovou aktivitu,“ dodává lékař. Doporučuje chůzi či jízdu na kole nebo ortopedu v délce alespoň 45 minut.

Bezpečná aplikace

Prasknutí vzduchového balónku zatím nebylo zaznamenáno. Poprvé je pacient kontrolován týden po jeho zavedení a poté jedenkrát měsíčně zvážen, vyšetřen lékařem a balónek je zrentgenován. V případě, že by prasknul, bude ze žaludku odstraněn stejným způsobem jako na konci léčby – endoskopicky.

Pouze pro vybrané tlouštíky

Aplikace intragastrického balonku je určena především těm, kterým se nepodařilo v rámci předchozích dietních či farmakologických opatření adekvátně a trvale redukovat tělesnou hmotnost. „Indikováni jsou pacienti s BMI (body mass index) 30 – 40, pro něž obezita představuje velké zdravotní riziko. Dále lidé trpící cukrovkou, kterou nelze mít kvůli nadváze pod kontrolou. Rovněž je tato metoda vhodná pro obézní pacienty s přidruženými chorobami, jejichž zdravotní rizika jsou natolik závažná, že neumožňují provedení chirurgického zákroku. A také pro pacienty s velkou nadváhou před jakoukoli operací, u nichž má částečné snížení tělesné hmotnosti posloužit ke snížení rizika operace,“ konstatuje Woznica. Podle něj je metoda určena i těm, kteří odmítají chirurgickou léčbu obezity neboli bandáž žaludku. Upozorňuje, že indikováni nejsou pacienti pod BMI 30, pacienti s onemocněním trávicího traktu a po některých operacích jícnu a žaludku, pacienti s poruchami srážlivosti, psychickými obtížemi a rovněž těhotné a kojící matky…. A alkoholici.

Obezita jako alkoholismus

Režim, na který si pacient zvykne během šesti měsíců života s balonem v žaludku, je pro něj neměnný. Pokud znovu přibere, je nutno analyzovat jeho způsob života a stravovací návyky po odstranění balónu. Lékař pak zváží další postup v léčbě obezity. „Jsou popsány případy pacientů, kteří dokázali příjmem potravy zcela znehodnotit i chirurgicky provedenou bandáž žaludku a vystavit se tak velkým komplikacím,“ upozorňuje MUDr. Woznica.

Epidemie 21. století

Světová zdravotnická organizace WHO vyhlásila obezitu za epidemii 21.století. V Česku trpí nadváhou nebo obezitou 66 % mužů a 54 % žen ve věku od 20 do 65 let. Na zdravotní komplikace prokazatelně spojené s obezitou umírá ročně okolo 10 tisíců pacientů. Obezita je spojena s řadou významných zdravotních rizik a podílí se zásadně na vzniku mnoha závažných onemocnění jako jsou nemoci srdce a cév: vysoký tlak, infarkt, mozková příhoda, dále poruchy látkové výměny - cukrovka, postižení kloubů, rozvoj depresí a neméně závažná je souvislost s častějším výskytem nádorových onemocnění: nádorů dělohy, tlustého střeva, žlučových cest , vaječníků a prsu. Odborníci soudí, že obezita ve svých důsledcích zkracuje průměrnou délku života až o 9 let.