Například Mateřská škola Čtyřlístek v Zelené ulici v Teplicích pro děti připravila soutěže. „ Bylo celkem osm stanovišť, jako je skákání v pytli, házení míčkem na cíl, prolézání pytle, malování sluníčka a nebo také zkouška zručnosti, kdy děti musely nosit míček na lžíci,“ zmínila včera některé ze soutěžních úkolů ředitelka mateřinky Pavla Jelínková. Děti poté čekal slavnostní oběd, ještě před tím ale vypustily do nebe jako poselství nafouknuté balónky. Každé z dětí dostalo jeden růžový a nebo zelený balónek od sponzorů a ten poté na povel všichni společně vypustili do světa. Do dětských dnů se včera zapojila také například Městská policie Teplice. „Strážníci jsou rozděleni po jednotlivých školách, a to dopoledne i odpoledne,“ konstatoval Michal Chrdle, ředitel MP.