„Vodní plochu Barbora a její okolí považujeme za klidovou rekreační zónu. Myslíme si, že motorové čluny s vodními lyžaři na ni nepatří," řekl starosta Jeníkova Libor Groh. Starostovi se nelíbí ani fakt, že Jeníkov nikdo nepřizval do řízení o povolení vodního lyžování. Je toho názoru, že pokud dva sousedé žijí v těsné blízkosti vedle sebe, tak by také měli mít do určité míry šanci rozhodovat o tom, co se děje na vedlejším pozemku resp. vodní hladině. „Hodně nás zarazilo, že jsme dostali jenom oznámení. Nikdo nás do schvalovacího procesu nepřizval. Kontaktovali jsme příslušné úřady dopisem, který schválilo zastupitelstvo a uvidíme," dodal Libor Groh.

Nádrž Barbora vznikla zatopením bývalého povrchového dolu a díky své hloubce, která dosahuje v nejhlubším místě až 60 metrů, má samočistící schopnosti. Díky tomu je voda stále čistá a bez sinic. Je proto vyhledávaným cílem všech vodě a rekreaci chtivým lidí nejen z teplického okresu. „Co vím, tak se lidé moc na vodní lyžování netváří. Na Barboru se jezdí za klidem a pohodou, což moc s hlučným motorovým člunem nejde dohromady," sdělil provozovatel autocampu Barbora Pavel Tetřev.

Radost z lyžování nemají ani v Košťanech. Barbora je v jejich blízkosti.

Její pláže navštěvuje dost obyvatel Košťan. „Rada města nesouhlasí s provozováním skútrů, lyžováním na vodní nádrži Barbora. Je nám líto, že nikdo ze strany provozovatele se ani neobtěžoval za námi přijít. Čemu už vůbec nerozumíme, že provozovatel vodního lyžování má v ruce rozhodnutí, které mu umožňuje provoz na vodní nádrži Barbora, ale nemá souhlasy od Lesů ČR a ÚZSVM o přístupu. K vytýčení pozemků, na nichž se provádějí úpravy- zpevňování sjezdů do vody, také nedošlo. Doufáme, že úpravy neprobíhají např. na pozemcích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových," sdělil starosta Tomáš Sváda.

Lyžaři na město Hrob podali žádost, zastupitelstvo záměr odsouhlasilo. Povolení mají od pobočky státní plavební správy v Děčíně, platné by mělo být od poloviny tohoto měsíce. Jezdit mají na části Barbory směrem k Hrobu nikoliv k hlavní pláži k Oldřichovu.

„Nechceme bránit rozvoji rekreačního sportu. Vodní lyžaři budou jezdit jen v určených časových pásmech. Ty jsou předem dány a bude je kontrolovat městská policie. Musí dodržovat i bezpečnostní a hlukové normy," nechal se slyšet starosta Hrobu Jan Zelenka. (kos)