Spolek Teplické kočky vystupuje jako organizace v oblasti záchrany koček nejen v Teplicích. Aktuálně útulek sídlí v Dubí, ale svou činností obsáhne celé Teplicko.