Za účasti představitelů města Teplice se konalo slavnostní setkání na Benešově náměstí, u příležitosti uctění památky 60. výročí úmrtí Edvarda Beneše. Byl vzpomenut význam spoluzakladatele společného státu Čechů a Slováků v roce 1918, 2. prezidenta republiky a jejího obnovitele v roce 1945.
Slavností shromáždění pod záštitou města Teplice uspořádaly Okresní výbor Českoho svazu bojovníků za svobodu Teplice, Jednota Československé obce legionářské teplického regionu. Součástí pietního aktu bylo vystoupení pěveckého sboru Konzervatoře Teplice, zazněla báseň Jaroslava Seiferta a v závěru zazněla státní hymna.