Novodobá Vánoční tradice vznikla v roce 1986 v Rakousku, když pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Inspirovala je mimo jiné pověst italského města Florencie, podle které se v 11. století se několik tamních mládenců dalo najmout na křížovou výpravu do Palestiny, jejíž cílem bylo osvobození Betléma a Jeruzaléma. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil.

Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.

Do Teplic Betlémské světlo tento rok přijede v sobotu 22. prosince po jedné hodině vlakem R610 Karlex z Ústí do Karlových Varů.

Budeme ho pro Teplice a okolí střežit až do Štědrého dne, kdy si pro něj můžete přijít na již tradiční místa do Teplic a do Krupky:

Pokud si přejete, abychom Vás na Štědrý den dopoledne s Betlémským světlem navštívili, protože si jej nemůžete dojít vyzvednout, kontaktujte nás na tel.č. 775 067 774 či email: gabina.stastna@gmail.com.

Místa, na kterých si lidé mohou světlo vyzvednout, stejně jako různé doprovodné akce a bližší informace, budou průběžně zveřejňovány na www.betlemskesvetlo.cz.

Věřím, že i o letošních Vánocích zahlédnete ten pravý plamínek radosti, ať již to bude ve svíčkách na adventním věnci, v odlesku vánočních ozdob či v dětských očích. Za teplické skauty Gabriela Šťastná