Na Teplicku se v minulých letech vytvořila v tomto ohledu velká skupina dobrovolníků. Nejsou to pouze skauti z obou teplických středisek či věřící z teplické římskokatolické farnosti, ale mnoho dalších lidí dobré vůle.

K tradičním místům v Teplicích, kde si můžete svůj plamének převzít na Štědrý den, podle Šťastné patří Kostel Božského srdce Páně (červený kostel) v Trnovanech. Tam budou plamínek příchozím rozdávat v čase 10.30 – 11.30 hodin. Dále Kostel sv. Alžběty v šanovském kostele (10.30 – 11.30), případně Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí (10.00 – 12.00). „Určitě to je každý rok Skautská klubovna v Jiráskově ulici. Tam budeme od 9 do 12 hodin,“ poznamenala teplická skautka.

Zahájení bruslení u teplické Olympie.
Piruety i pády. Umělé kluziště před Olympií je už otevřené pro veřejnost

Letos bude na Štědrý den přístupná také unikátní Beuronská kaple, která je součástí Gymnázia Teplice. Vchod najdete z Alejní ulici, kousek od supermarketu Billa a Betlémské světlo bude k dispozici od 10 do 12 hodin. Salesiánské středisko Štěpána Trochty i na Štědrý den otvírá nově budovaný Živý dům na adrese Hlávkova 1203 v Trnovanech. Zde bude možné nejen převzít si Betlémské světlo, ale i se seznámit s projektem vznikajícího komunitního centra s řadou potřebných služeb. V Krupce bude již tradičně v dopoledních hodinách k dispozici na hřbitově, v Duchcově zase odpoledne na náměstí u Betléma. Betlémské světlo bude v dopoledních hodinách (vždy 10 – 11 hod.) k dispozici také ve vesnických kostelích, které má na starosti teplická farnost, tedy ve Světci, Křemýži či Kostomlatech.

Podle Martina Ryby, dalšího člena teplické skautské základny, je pro Betlémské světlo vhodné si s sebou vzít lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů. V minulosti si lidé mohli pro poselství z Betléma přijít také ke stromku v Proseticích. I letos tu Prosetičtí Přátelé Starých Tradic budou rozdávat Betlémské světlo, jako každoročně u vánočního stromu u Myší díry, a to 24. 12. od 13:00 do 15:00 hod. Světlo přiveze farář Tomáš z Kostela svatého Jana Křtitele. Zároveň zde proběhne i krátká bohoslužba. Na tuto událost vás zve Starosta spolku Prosetičtí Přátelé Starých Tradic František Šusta.

Teplického Běhu s čelovkou se zúčastnilo 450 sportovců.
Čelovky účastníků charitativního běhu rozzářily potemnělé Teplice

Tradičně si pro plamínek chodí rodina Jasanských z Teplic. „Máme to spojené s dopolední procházkou. Svíčka nám pak doma v lucerničce hoří celé Vánoce,“ říká tatínek Miloš.

Betlémské světlo do Česka přiváží skauti od roku 1989. Do tehdejšího Československa se dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Betlémské světlo jako symbol naděje a přátelství letos dorazí do Česka v sobotu 11. prosince 2021. Dobrovolní skautští kurýři ho následně rozvezou vlaky do všech koutů republiky.