Tradiční jarní bezplatný sběr odpadu proběhne letos v Proboštově a Přítkově až v květnu. Jako obvykle bude probíhat ve dvou vlnách. Nejprve přijde na řadu tzv. nebezpečný odpad a to v sobotu 9. května. Již od pátku 8. května od 12.00 až do soboty do 13.00 můžete k hasičské zbrojnici v ulici kpt. Jaroše přinášet léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky od osobních aut a kovy. V Přítkově bude sběr tohoto odpadu probíhat v sobotu 8. května od 13.35 do 14.05 na točně MHD.

V sobotu 16. května pak proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Ten bude průběžně odvážen od jednotlivých objektů, kde musí být umístěn nejpozději v 6.00 ráno. Do velkoobjemového odpadu nepatří sutě, bioodpad a nebezpečné složky odpadu. Obec o tom informovala na svých webových stránkách. 

Michaela Chytrá Janečková
Michaela Chytrá Janečková: Naplňuje mě se věnovat osamělým lidem