Řeka Bílina je pro město páteří odvodnění. I toto lze vyčíst z povodňového plánu, který má město připraven pro případ „velké“ vody v Bílině.Jeho aktualizovaná podoba je na webových stránkách města.

Poslední povodeň, která významně ovlivnila dění správního obvodu obce s rozšířenou působností, byla v roce 2002. Řeka Bílina je ve správě Povodí Ohře.