V případě seznamu krytů civilní ochrany jsou lidé odkazování na web Hasičského záchranného sboru České republiky. Jenže jak se ukazuje, informace tohoto charakteru tam nejsou příliš aktualizované. Prakticky všechny kryty vybudované v 70. a 80. letech minulého století postupně přešly do soukromého vlastnictví. Výjimkou není ani Bílina. I tam lidé v souvislosti s děním na Ukrajině bombardují radnici dotazy, kam by se měli běžet schovat v případě války.

close info Zdroj: Deník zoom_in Seznam by potřeboval aktualizovat. Pro město Bílina byly odkazované informace ohledně čtyř "funkčních" krytů CO novinkou. Protože se množily dotazy obyvatel na toto téma, zjišťovalo si vedení radnice přesné informace. „V Bílině skutečně kdysi kryty civilní ochrany byly. Dlouhou dobu ale již takto nefungují, mají soukromé majitele, nebo byly rekolaudovány pro jiné využití a jako kryty tedy nemohou být využity,“ píše vedení města Bíliny na svém webu.

Jak to tedy s kryty v Bílině reálně je? Jeden z nich dříve fungoval na adrese Studentská 699 – ústředna. Kapacita tam byla 50 osob. Podle informace z radnice byl ale vyřazen z evidence v březnu 2015 pro nevyhovující stav kanalizace, vzduchotechniky, dveří, poklopů a nouzových úniků. Jako úkryt by měly sloužit také vymezené prostory ve výpravní budově na nádraží v Bílině. S kapacitou 90 osob. Realita? Prostor byl vyřazen v březnu 2015 kvůli porušení stability podzemního krytu. V seznamu je také ústřední stavědlo u kolejí v Bílině s kapacitou 50 osob, zejména jako přechodné úprkové místo pro zaměstnance drah. Prostor byl rovněž vyřazen v roce 2015 pro nevyhovující stav kanalizace, vzduchotechniky, dveří, poklopů a nouzových úniků. Navíc zde proběhla demolice vertikální výstupní šachty.

Větší kryt byl označen v bílinské nemocnici. V tomto případě ale příliš dostupných informací není. Vyřazen ze seznamu měl být už v roce 2006, dokumenty k tomu byly v archivu už skartovány. Důvod, proč jsou na webu hasičů vedeny jako stálé kryty civilní ochrany, město bohužel nezná. Odpověď na toto téma Deník nezískal ani z centrály Hasičského záchranného sboru.

Jasné je jedno. Budování a udržování stávajících krytů bylo ze strany českého státu v minulosti vyhodnoceno vzhledem k dlouhodobým mírovým stavům jako nepotřebné, drahé a neefektivní. Ještě v době fungování okresních úřadů se celá řada krytů udržovala. Postupně ale přecházela tato státem registrovaná místa do soukromého sektoru. Jako "provizorní bezprostřední úkryt" v případě náletu lze využít jakýkoliv sklepní prostor, a to v panelovém, rodinném nebo jiném domě.