O bezbariérový byt lze žádat na odboru nemovitostí a investic městského úřadu v Bílině, v oddělení bytové agendy. Žádost se podává na předepsaném formuláři s názvem Žádost o byt v Zeleném domě, kterou projedná sociálně zdravotní komise. S doporučením od komise je poté žádost předložena radě města, která k ní zaujme stanovisko. Základním předpokladem pro přidělení bytu je u žadatele či člena rodiny těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí.