Bílina podpoří silový trojboj. Radní v Bílině souhlasili s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Františkem Janákem jako příjemcem ve výši 10 000 Kč na nákup povinného bezpečnostního oblečení pro členy oddílu Českého svazu silového trojboje v roce 2020. Peníze do klubu půjdou jako mimořádná dotace z rezervy sportu.