Podle informace z rady města, která vyhlášení soutěže na změnu parku požehnala, bude projekt spolufinancován z operačního programu Životního prostředí. Předmětem zakázky bude revitalizace zeleně v lázeňském parku, úprava cest, osazení laviček a odpadkových košů, vybudování broukovišť a budek pro drobné ptactvo.

Rozsáhlý lázeňský park s výhledem na monumentální horu Bořeň vznikl v roce 1855. Důvodem bylo především objevení pramene minerální vody, která je dodnes známá nejen u nás, ale i za hranicemi, jako Bílinská kyselka.