Návštěvníci mohou parkovat také na ploše u garáží "Pasovka". I toto místo je monitorováno kamerou. Parkování na zeleni či jiných místech, která nejsou pro dočasné odstavení aut určená, budou trestat pokutou.