Obnovit Pohádkový les, zajistit bezpečnější přechod na průtahu městem u fotbalového hřiště, zateplit dům dětí nebo například vybudovat nové, pohodlnější sezení v letním kině. To jsou některé z projektů, do kterých hodlá v letošním roce dát peníze město Bílina. I přes tyto investice chce vedení radnice hospodařit s více než dvacetimilionovým přebytkem.

Návrh rozpočtu pro letošní rok schválili zastupitelé na prosincovém jednání. Předpokládá příjmy ve výši 375,6 milionu a výdaje 352,2 milionu korun. Přebytek tak činí zhruba 23,4 milionu. „Do návrhu rozpočtu jsme zařadili kromě běžných příjmů a výdajů i investice, které jsou už připravené k realizaci. Je možné, že v průběhu roku přibudou další, pro které ještě nebyla při rozhodování o rozpočtu připravená potřebná dokumentace,“ uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Už připravené je vybudování ostrůvku na silnici 1/13 u fotbalového hřiště, což má zvýšit bezpečnost chodců při přecházení frekventované silnice. Bílinští dále dají 500 tisíc korun na revitalizaci Pohádkového lesa. Obyvatelé oblasti u zimního stadionu se mohou těšit na nový chodník, který má přijít na necelých pět milionů.

NALAJNUJÍ STADION

I výčet dalších investic je poměrně početný. Necelé tři miliony si vyžádá oprava povrchu sportovního hřiště v Tyršově ulici a lajnování na atletickém stadionu. Město též počítá s projektem na zateplení a sanaci fasády budovy Domu dětí a mládeže, což tento rok spolkne 11 milionů korun.

„Za 300 tisíc necháme vyměnit lavice v letním kině, zhruba 1,5 milionu bude stát rekonstrukce venkovní terasy U Kádi,“ vypočítává další výdaje z pokladny Bíliny starostka. Půl milionu půjde na opravu hřbitovní zdi.

Podle zastupitele Pavla Pastyříka je toho v Bílině mnoho, co se musí zlepšit. Schválený rozpočet vidí jako rozumný.

„Považuji to za první krok nahrazení předchozího hloupého politického soupeření věcnou diskuzí nad řešenými problémy,“ komentuje. Do debat o rozvoji Bíliny chce zapojit co nejvíce lidí. „Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo zapojit do diskuze o budoucích investičních akcích širokou veřejnost. Právě získávání podnětů a nápadů od co nejširšího spektra občanů nám umožní nastavit priority objektivně,“ dodává Pastyřík.

Peníze v Bílině půjdou letos i do běžné údržby města. Rozpočet například počítá s investicemi do komunikací ve výši 2,6 milionu korun, zhruba 13 milionů půjde do oprav chodníků i parkovišť. Přes 66 milionů zajistí činnost technických služeb, 31 milionů půjde na provoz městské policie, dále město zafinancuje necelými sedmi miliony fungování mateřských škol a více než 12 miliony základních škol.

Činnosti centrální školní jídelny, základní umělecké školy a domu dětí radnice podpoří částkou přesahující tři miliony korun, přes pět milionů korun půjde do kulturního centra.